Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

 Министерство на здравеопазването  e сключило нови двугодишни договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации.  По обособената позиция за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б (шесткомпонентна) за настоящата година е сключен договор за доставка на ваксина Hexacima, производител Санофи Пастьор. Същата е предназначена за обхващане с три дози на новородени деца, при навършване на 2 месечна възраст.

Към момента обаче в страната се прилага друга шесткомпонентна ваксина Infanrix Hexa, производител ГлаксоСмитКлайн.

В Кратката характеристика на продукта и на двете ваксини не е посочено, че същите могат да се заменят с други ваксини. С цел недопускане необхванати деца с три дози шесткомпонентна ваксина от един производител и предвид  изчерпване на наличните в склада на МЗ количества Infanrix Hexa е необходимо Районните здравни инспекции да информират ОПЛ  предстоящата промяна в използваните шесткомпонентни ваксини.

ОПЛ е необходимо да изготвят и предоставят справки в РЗИ относно:


- необходими за получаване от РЗИ дози Infanrix Hexa за обхващане на новородени със започнала първична имунизация.
- децата, родени през м. февруари 2021 г., включени в техните пациентски листи с цел осигуряване от РЗИ на необходимите три дози за първична имунизация.
Необходимо е и създаване на  организация за предоставяне на общопрактикуващите лекари на необходимите дози за обхващане на подлежащите деца с три дози ваксина Infanrix Hexa.

От МЗ бръщат внимание, че при наличие на количества Infanrix Hexa след посоченото разпределение, същите следва да се предоставят по три дози на общопрактикуващите лекари за обхващане на деца, родени след м. февруари тази година.

Повече информация е налична на сайта на БЛС тук  

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up