Вторник, Декември 06, 2022
Follow Us

В писмо до медиите, Д-р Павлина Михайлова – Председател на Сдружение „Лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма”, предоставя допълнителна информация за проблемите с този вид терапия.
Лечението на COVID-19 с реконвалесцентна плазма е метод, намерил широко приложение в България и д-р Михайлова твърди, че има болница, която прелива реконвалесцентна плазма на 95% от пациентите си с COVID-19 с голям успех. За съжаление, обаче, казва тя местата за даряване на плазма чрез плазмафереза ​​са само шест - 2 в София и 4 в страната.

Вече 6-7 месеца Сдружение „Лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма” настоява хората да имат повече шансове да дарят плазма на повече места в страната. Направено е предложение до министъра на здравеопазването да даде разрешение на отделенията по трансфузионна хематология към областните болници да открият временно отделение / пункт за донорство на плазма. Изпратени са повече от 10 писма до различни институции, включително до министър-председателя, организирани са две национални петиции, но искането е било отхвърлено под предлог, че такова разрешение би било в нарушение на европейските правила, според които „събирането, диагностиката, обработката и изпращането на реконвалесцентна плазма COVID 19 се извършва само от кръвни центрове, които са акредитирани за събиране, обработка и диагностика на кръв и плазма“.
Д-р Михайлова казва, „Добре, но ние искаме нещо друго.“ Тя задава конкретен въпрос:
„Възможно ли е в отделенията по трансфузионна хематология към болниците да се отворят пунктове, оборудвани с апарати за плазмафереза ​​и обучен персонал, където да се взема плазма чрез плазмафереза ​​и тази плазма да се диагностицира и обработва в близкия акредитиран Кръвен център?“Според проведените консултации с юристи, това решение е изцяло от компетентността на българския министър на здравеопазването и не представлява нарушение на никоя европейска директива.
От сдружението са отправили запитване и до Европейската комисия, която отговаря:

„Уважаема д-р Михайлова
Наистина би било възможно да се създадат центрове за плазмафереза ​​в отделенията по трансфузионна хематология в болниците и, както предлагате, и да се транспортира събраната плазма в оторизирани кръвни центрове (Blood Establishments) за обработка, тестване и съхранение преди употреба. Всъщност това споразумение е често срещано в ЕС.
Въпреки това, за да се съобразят с европейското законодателство за кръвтаи, тези нови центрове за събиране на плазма ще се нуждаят или от:
а) да бъдат акредитирани като кръвни центрове
или
б) да се управляват под отговорността на съществуващ акредитиран кръвен център.

Вариант б) предполага, че отговорното лице на акредитирания кръвен център също ще отговаря центърът за събиране на плазма да съответства на всички изисквания за безопасност и качество, свързани с избора и даряване на плазма. Оторизацията на Кръвния център трябва да бъде изменена, за да обхване разширяването на системата за управление на качество до Отделението за събиране на плазма.
Надяваме се, че това е полезно за вас и ви пожелаваме успех в усилията ви да увеличите събирането на плазма по време на пандемията.“

„Според нас е неприемливо и безотговорно да не се дава шанс на българските граждани да дарят плазма за лечение на болни с Covid-19, както е препоръчано от Европейската комисия на 11.1.2021 г. в условията на пандемия, при увеличената смъртност, която е една от най-високите в света, и при наличие на лекари, които искат и могат да прилагат този метод,“, завършва писмото си Павлина Михайлова. 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up