Вторник, Декември 06, 2022
Follow Us

Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с мултиплен миелом и болести на плазматичната редица

На базата на натрупаните национални и световни данни, ваксиниране срещу COVID19 следва да се предлага с предимство на:
• хора с повишен риск от инфекция с COVID-19
• хора с повишен риск от тежко протичане на COVID-19 инфекция
• хора с повишен риск от летален изход от COVID-19 инфекция

Посочените рискови групи включват пациентите със злокачествени хематологични заболявания: остри и хронични левкемии, ходжкинови и неходжкинови лимфоми, мултиплен миелом и болести на плазматичните клетки, както и здравните работници в пряк контакт с тях.

Принципи при ваксиниране срещу COVID-19 на пациенти с мултиплен миелом и болести на плазматичната редица

Спазва се принципа на доброволно вземане на решение за ваксиниране срещу COVID-
19, след разговор между пациента и неговия лекуващ лекар.• С оглед на повишения риск от инфекция, тежко протичане и свързана с COVID-19 смъртност на пациентите с мултиплен миелом и болести на плазматичната редица, препоръчваме те да бъдат ваксинирани приоритетно.
• Ваксинацията може да се извърши преди започване на лечение, по време на лечение или след завършване на лечението на основното заболяване.
• При пациенти, понесли трансплантация на хемопоетични стволови клетки се препоръчва ваксинирането да бъде отложено с 3-6 мес. Няма конкретни данни за това, нито за вредно въздействие на ваксината в посттрансплантационния период. Препоръката е изведена по аналогия с грипната ваксина.
• Пациентът трябва да бъде информиран, че при имуносупресирани болни имунната защита, след ваксинация срещу COVID-19, може да бъде по-слаба.
• Тъй като имунният отговор, осигурен от ваксината срещу COVID-19, е основно медииран от Т-лимфоцитите, нито изчерпването на В-лимфоцитите, нито химиотерапията с високи дози вкл. трансплантация на хемопоетични стволови клетки сами по себе си представляват абсолютно противопоказание за ваксинация срещу COVID-19.
• При пациенти с анамнеза за анафилактични реакции, рискът от тежка нежелана реакция трябва да се прецени внимателно спрямо очакваната полза.

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up