Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

Актуализираните данни от проспективно проучване от фаза 2, представени на Световната конференция за рак на белия дроб през 2020 г., показват, че апатиниб може да бъде безопасна и ефективна нова възможност за лечение на пациенти с напреднал, предварително лекуван дребноклетъчен рак на белия дроб.

Дребноклетъчният рак на белия дроб е агресивно злокачествено заболяване, което представлява около 15% от всички видове рак на белия дроб, отбелязват авторите в резюме на техните данни.

Като се имат предвид незадоволителните възможности за лечение на втора и следващи линии и фактът, че заболяването има средна степен на преживяемост без прогресия (PFS - продължителността на времето, в което пациентът живее с болестта, но не се влошава) - от 3 месеца изследователи от болницата на университета Jilin в Чангчун, Китай се заели да оценят ефикасността и безопасността на апатиниб в комбинация с химиотерапия.

Първоначалните резултати са били представени на Световната конференция за рак на белия дроб през 2019. Проспективното едноцентрово клинично проучване включва 31 пациенти и се провежда от март 2018 г. до октомври 2019 г..

В допълнение към едно от химиотерапевтичните средства, иринотекан или доцетаксел, на пациентите първоначално се прилага апатиниб веднъж дневно в доза от 500 mg . Поради трудната поносимост, планът за лечение е коригиран до по-ниска доза от 250 mg веднъж дневно и ако пациентите получат сериозни или тежки нежелани събития (от степен 3 или 4), апатиниб може да бъде допълнително намален до 250 mg през ден.Основната цел на проучването е била да се оцени PFS. Други вторични цели включват идентифициране на общата преживяемост, степента на контрол на заболяването, степента на обективен отговор и броя на преживените нежелани реакции.
В този актуализиран анализ авторите на изследването отбелязват, Степен на обективен отговор от 25% и Степента на контрол на заболяването от 100%. Медианата на PFS (продължителността на времето, в което пациентът живее с болестта, но не се влошава) е била 7,43 месеца, а общата преживяемост е била 12,5 месеца.

Когато авторите изследват по-малки подгрупи от пациенти в рамките на по-голямото проучване, те откриват, че пациентите с ограничен стадий на заболяването имат по-дълга продължителността на времето, в което пациентът живее с болестта, но не се влошава, в сравнение с тези с екстензивно заболяване (9,17 месеца в сравнение с 4,33 месеца). Освен това не са наблюдавани значителни разлики в ефикасността при подгрупите пациенти, които са получавали различни начални дози от 500 mg спрямо 250 mg или по-млади (под 60 години) спрямо по-възрастни (над 60 години) пациенти.

Най-честите нежелани събития, свързани с лечението, са неутропения (нисък брой на белите кръвни клетки), тромбоцитопения, хипертония, синдром на крака и ръката (зачервяване или подуване на дланите на ръцете и / или стъпалата на краката), протеинурия (излишък на протеин в урината), диария, нарушена чернодробна функция и мукозит. Авторите също така отбелязват, че честотата на нежеланите реакции от степен 3 до 4 е по-ниска и лечението се понася по-добре, когато пациентите получават начална доза апатиниб 250 mg плюс химиотерапия.

Като цяло авторите заключават, че когато се добави към химиотерапията, инхибиторът на тирозин киназата апатиниб, се установява обещаваща ефикасност и се понася добре при пациенти с предварително лекуван напреднал Дребноклетъчен рак на белия дроб, особено в доза от 250 mg на ден.Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up