Вторник, Октомври 04, 2022
Follow Us

Авастин (бевацизумаб) с Карбоплатин плюс Паклитаксел подобрява общата преживяемост (OS) и преживяемостта без прогресия (PFS) в сравнение с карбоплатин и паклитаксел самостоятелно при пациенти с метастатичен мукозен меланом, според данни от проучване от фаза 2, публикувано в Journal of Clinical Oncology .

„Мукозният меланом е силно васкуларизиран тумор с изключително лоша прогноза“, пишат авторите на изследването. „Протоколът (Авастин с Паклитаксел и Карбоплатин) може да бъде алтернатива за лечение на напреднал мукозен меланом при болни с противопоказания или неуспех на имунотерапията.“

 Изследователите са изследвали общо 114 пациенти (с нелекуван преди това меланом, на които е било назначено на случаен принцип лечение с (38 пациенти) или без Авастин (76 пациенти), в допълнение към Карбоплатин плюс Паклитаксел (два вида химиотерапия). Както Карбоплатин, така и Паклитаксел са прилагани на всеки четири седмици. Пациентите с назначение на Avastin, получавали лекарството веднъж на всеки две седмици.Пациентите получаващи Avastin, в комбинация с Карбоплатин и Паклитаксел, са имали значително по-дълъг период на преживяемост без прогресия в сравнение с тези, получаващи само Карбоплатин плюс Паклитаксел (4,8 месеца спрямо 3 месеца). Пациентите, които са получили комбинацията с Авастин, също са имали значително по-дълга обща преживяемост от 13,6 месеца в сравнение с 9 месеца за тези, които не са получавали Авастин. Резултатите показват обективна степен на отговор от 19,7% за тези, които са получавали Avastin и 13,2% за тези, които не са го получавали.

Наблюдавани са само леки до умерени нежелани реакции, като най-честата е неутропенията (намаляване на белите кръвни клетки), което се наблюдава и при двете лечебни групи.

„Ще е необходимо по-голямо проучване във фаза 3, за да се потвърди ползата от добавянето на Авастин към Карбоплатин плюс Паклитаксел при този вид рак“, заключават авторите на изследването. 

Какво е мнението ви за общинските болници?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Най-новите статии

Log in or Sign up