Вторник, Декември 06, 2022
Follow Us

На 19.10.2022 г. група народни представители внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. С него те предлагат да се създаде нов държавен орган, който да е част от Народното събрание. Наименованието му е Стратегически здравен съвет.

По-нататък ще го наричам „Съвета“. Причините, поради които се налага създаването на такъв орган, са проблемите в областта на здравеопазването, чието решаване не трябва да зависи от това, коя партия или коалиция има мнозинство в парламента и кое правителство управлява държавата в даден момент. Целта е чрез Съвета да се обезпечат устойчивост и развитие, обективност, прозрачност, независимост, приемственост и последователност на националната здравна система. Съветът ще разработи стратегията, основните насоки и промени в планираната здравна реформа.
Разбираем е стремежът здравната политика да бъде последователна и трайна, а да не зависи от това, коя партия управлява държавата в определен момент. Още повече, че парламентът непрекъснато променя своя състав, правителствата се сменяват няколко пъти в годината, а здравето на населението не зависи от политическата обстановка. Здравеопазването е сферата на обществения живот, която е надпартийна и не бива да отразява нестабилността в политическата обстановка. Идеята на народните представители е продиктувана от колебанията в управлението на здравеопазването и от стремежа, поне то да стане устойчиво и да се развива и реформира, без да се изчакват колебанията в политическата система, без то да изчаква поредните избори и правителства, всяко от които слага своя отпечатък върху здравната система. Последната се развива зигзагообразно и не в интерес на изпълнителите на медицинска помощ и пациентите. В законопроекта проличава болката на предложителите от невъзможността здравната система да се откъсне от лапите на политиканстването.
Правното средство, което законопроектът предлага за постигане на иначе похвалните цели, обаче не е удачно и според мен това не е правилният път, който ще ни изведе до създаване на една съвършена здравна система и до нейната устойчивост. Какви са съображенията ми?
Първо, законопроектът предвижда Съветът да се създаде като постоянен орган и неговият състав да се променя в зависимост от това, коя партия е спечелила поредните избори. С други думи, да се увеличат органите, които участват в управлението на здравеопазването. Специфичното на този орган е че той стои на върха на административната парамида в здравеопазването и определя неговата стратегия. Той е мозъчният тръст на здравната политика, включващ в своя състав най-компетентните и морални личности в България, които могат да поставят темелите на здравната система и да ги бетонират.
За да не зависи от Министерския съвет и министерството на здравеопазването, се предлага той да бъде орган на Народното събрание. И тук се появява първата правна пречка. Както е известно, у нас има разделение на законодателната от изпълнителната власт. В Конституцията е закрепено основното положение, че Народното събрание осъществява законодателната власт, има изрично очертана в чл. 84 компетентност и тя се материализира в закони, решения, декларации и обръщения – чл. 86, ал. 1. За да изпълнява своите правомощия Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии, които подпомагат дейността му, упражняват от негово име парламентарен контрол, а временните комисии извършват проучвания и анкети – чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията. Като основен закон на Република България тя не предвижда друг или други постоянни или временни органи в рамките на парламента. Не може със закон да се създават нови органи в структурата на Народното събрание, както се предлага с този законопроект. Ако евентуално това стане прецедент, всеки народен представител, който е запознат с нерешените проблеми в професионалната си област, от която идва, може да иска създаване на такъв орган. Например, той би бил мислим в сферата на националната сигурност и отбраната, в сферата на образованието и прочее. Освен че създаването на Съвета противоречи на Конституцията, то би изкривило основната рамка на управлението на държавата.
Второ, Народното събрание избира министър-председателя и по негово предложение – Министерския съвет, извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя, създава, преобразува и закрива министерства, избира и освобождава ръководителите на институции, определени със закон – чл. 84, т.т. 6,7,8 от Конституцията, но никъде не е предвидено той да създава органи в самото Народно събрание. Конституцията се тълкува стриктно, а не разширително и извън посочените правомощия парламентът не може да създава в самия себе си органи.Трето, интересно е предложението за състава на Съвета и за избора на неговите членове. Предлага се той да бъде мандатен орган – 6 години, за да може да не е зависим от мандата на Народното събрание. В него трябва да влизат личности с високи нравствени качества, които обаче кумулативно следва да отговарят на изисквания за професионална подготовка и опит, а това ограничава потенциалните кандидати. Те могат да бъдат магистри по всякакви специалности, а не само медицина и право, но в същото време да са придобили специалност по „икономика на здравеопазването“ или „здравен мениджмънт“ и да нямат по-малко от 10 години опит в здравеопазването. Членовете му не се избират от Народното събрание, а всяка парламентарно представена партия и коалиция излъчва свой представител, който може да бъде народен представител или не и който остава в Съвета, дори партията, която го е излъчила, да не участва в следващия парламент. Но ако в следващия парламент дойде нова партия, тя излъчва свой представител. Затова не е възможно отнапред да се планира броят на членовете. Според предложителите този начин на избор на членовете обезпечява обективност и независимост на органа. Освен това членът на Съвета получава месечно възнаграждение, което е 2 средномесечни заплати на лица по трудови и служебни правоотношения, изчислени по данни на НСИ. Това означава, че ако е народен представител ще получава две трудови възнаграждения от органа, в който работи, нещо, което е несъвместимо с Конституцията. Предложителите не са взели предвид забраната на чл. 68, ал. 1 от Конституцията.
Четвърто, визираният тук орган ще повтаря функциите на постоянната комисия по здравеопазването, за участие в която също така се получава добавка към месечното възнаграждение.
Пето, като орган на Народното събрание Съветът има своя собствена самостоятелност и независимост. Освен че не се избира от парламента, а се конституира ex lege, той приема решения, становища, резолюции и анализи, които съгласно Закона за нормативните актове по своята правна същност не са нормативни актове. Те не са задължителни и представляват само високо авторитетно мнение, което не обвързва никого и за което органът, който го е издал, не носи отговорност.
Ако трябва да обобщим, замисълът на предложеното допълнение на законопроекта е да се създаде мозъчен тръст под формата на независим, консултативен орган, който да определя приоритетите на здравната политика на държавата, да я наблюдава и анализира, да осигурява приемственост в нея. В същото време той трябва да е орган на парламента, издържан от бюджета на парламента и организационно-технически обслужван от неговата администрация. Съветът има право да определя устойчивото стратегическо развитие на здравната система, да дава консултации, да води диалог с лекари, НЗОК, пациенти и да синхронизира техните интереси. Смятам, че идеята не е облечена в подходящата правна форма. Законопроектът противоречи на Конституцията, води до дублиране на правомощия вътре в парламента и създава един аморфен орган без съответната държавна власт, който дори да се състои от най-умните глави на българската здравна система няма да има власт да наложи своите решения. Поредното безсмислено пилеене на финансови средства от държавата, насочено обаче към облагодетелстване на определени хора.
Проф. д-р Поля Голева


Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.


Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up