Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

Бих искала в настоящия си кратък анализ да се спра на законодателния подход, засягащ само един закон – Закона за дравето, защото той онагледява картината на законодателната дейност на 47-то Народно събрание и е доказателство за това, как не бива да се осъществява технически законодателният процес в един парламент.
По начало основният нормативен акт, чрез който парламентът регулира обществените отношения и изразява своята воля, е законът. Според дефиницията на Закона за нормативните актове – чл. 3, ал. 1 законът е нормативен акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения.

През 7-те месеца на активна дейност 47-ят парламент прие 7 закона за изменение и допълнение на Закона за здравето. Тъй като те не са приети въз основа на Конституцията, остава да се съгласим, че уреждат първично обществени отношения, които се поддават на трайна уредба. Тук обаче се натъкваме на първото противоречие. След като предмет на законовата регламентация са трайни отношения, не е логично те да бъдат променяни и допълвани почти всеки месец, а както ще видим по-нататък - два пъти в рамките на един месец. Законът не бива да се пипа много често и да служи за решаване на текущи, внезапно възникнали въпроси или въпросчета. Той е основополагащ, главен източник на правото, а не е средство за ежедневна употреба, в какъвто се превърна по време на 47-ия парламент

Нека да видим обаче какви трайни обществени отношения се уреждаха със 7-те закона за изменение и допълнение на Закона за здравето.
1. Законът за изменение и допълнение на ЗЗ – Държавен вестник, бр. 8 от 28.01.2022 г. – е включен в Закона за прилагане на разпределението на Закона за държавния бюджет на РБ, Закона за бюджета на ДОО, Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. Законът визира, както следва и от заглавието, корекции в бюджета на НЗОК;
2. Закон за изменение и допълнение на ЗЗ – ДВ бр. 17 от 1.3.2022 г. Той се прие прие, за да се включи в чл. 119, ал. 4 част от изречение „отглеждане на децата в общински детски ясли, както и за“
3. Закон за изменение и допълнение на ЗЗ – ДВ бр. 18 от 4.3.2022 г. – за създаване на нова алинея 6 в чл. 82 – „Срокът за издаване на индивидуален административен акт за одобряване или отказ за заплащане на посочените медицински и други услуги е един месец“.
Nota bene: Мисля, че действието на парламента от гледна точка на законодателна техника е достойно за награда – в два последователни броя на Държавен вестник са обнародвани два закона за допълване на Закона за здравето. Можело е в един закон да се включат и двете допълнения, защото разликата във времето е само 3 дена. Не ми е известно да има друг такъв бисер на законодателна техника.
4. Закон за изменение и допълнение на ЗЗ – ДВ 32 от 26.4.2022 г. –приет с цел да се добави в чл. 3 и чл. 5 към националните здравни програми „националните планове“ и да се посочат държавните органи, които въвеждат временните противоепидемични мерки“. Това става след повече от две години след избухване на епидемията от Ковид 19 и след обявяване на извънредното положение на 13.3.2020 г. В същия брой обаче са добавени в чл. 83 чужди граждани с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут и убежище. Тези допълнения са резонни и са обусловени от внезапно избухналата война в Украйна и необходимостта да се уреди здравния статут на бежанците от Украйна.
5. Закон за изменение и допълнение на ЗЗД – ДВ бр. 41 oт 3.6.2022 г. Той се съдържа в Закона за изменение и допълнение на Закона за заетостта – пар. 23 и целта му е да се добавят само две думи в чл. 108а, ал. 3 от Закона за здравето – „трудова заетост“. Става дума за информационна база данни, която събира сведения за определена категория лица.
6. Закон за изменение и допълнение на ЗЗ – ДВ бр. 58 от 23.7.2022 г. – в чийто пар. 1 е допълнена т. 34 от допълнителните разпоредби, съдържаща определението на временна нетрудоспособност. Законът е приет само за да се добави в тази точка израза „до 12-годишна възраст“. Оставам настрана въпросът, че според пар. 4 допълнението влиза в сила от 1.1.2023 г., което не го прави толкова спешно. -
7. Веднага след това, буквално в последния работен ден на народното събрание при проведени в един и същи ден първо и второ четене е допълнен Законът за здравето със забраната да се продава диазотен оксид и пълнители с него, включително и онлайн, на лица под 18-годишна възраст на територията на детски градини, училища, общежития за ученици, лечебни заведения, на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици, както в закрити обществени места.
Отново имаме в разстояние на няколко дена два отделни закона за изменение и допълнение на ЗЗ, като и двете допълнения са спорадични и предизвикани от нуждата да се реши отделен внезапно възникнал проблем (дете на 15 години е припаднало след едновременната употреба на райски газ и алкохол). Законът е използван за гасене на обществен пожар, инцидентно. Текстовете не са били подложени на обществено обсъждане, дори са приемани на две четения в един и същи ден. Законът следва събитията, а не ги предвижда и предотратява.Смятам, че парламентът принизи ролята и значението на Закона за здравето. Постигнат е своеобразен законодателен рекорд. За 7 последователни месеца - 7 закона за изменение и допълнение на Закона за здравето.
Два момента искам да изтъкна по повод на тази необичайна законодателна техника.
Първо, с изключение на здравния статут на украинските бежанци всички останали проблеми можеха да се решат по друг начин или в рамките на един закон.
Второ, законът трябва да предоставя първична правна уредба на трайно установени обществени отношения, които предварително са проучени и изследвани. Не бива да се принизява толкова ниско авторитета на закона. Той не е акт за еднократна употреба. Измененията и допълненията следва да се систематизирват, обобщават и да се обличат във формата на съвършени правни норми, както и да не се приемат скорострелно, както се постъпи с пришпорения Закон за здравето.

Тази статия неслучайно посветих на съдбата на Закона за здравето, защото знам, че в 47-ия парламент се събраха още няколко законопроекта, които бяха насочени към него, но за приемането на които времето не достигна. При това без в тях да се съдържа някаква съществена реформа, която в бъдеще се очаква да бъде направена в здравеопазването. Не ми се мисли, какво би станало със здравето на Закона за здравето, след като върху него се изсипе бъдещата законова реформа....Ако приложим закона на диалектиката, че количествените натрупвания водят до качествени изменения и ако и в бъдеще се продължи с този законодателен подход, след няколко години ще се чудим, защо е бил приет Законът за здравето и кой е неговият основен предмет. Той ще загуби облика си на основополагащ нормативен акт в областта на здравеопазването.
Да се правят закони е наука и изкуство, а не е занаятчийска дейност. Законите се коват, но не се подковават. Пожелавам на бъдещото Народно събрание по-голямо уважение към този стожер на законността в една държава.

Проф. д-р Поля ГолеваЩе се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Коментари

0
DR. UROLOGIST
2 months ago
Благодарение на националната болница Pradhan, аз съм Yesuigen Yesu от Монголия, базиран в Китай, след като д-р Pradhan купи бъбрека ми ($780 000). АКО ИСКАТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ БЪБРЕКА СИ, СЕ СВЪРЖЕТЕ С ТЯХ ДИРЕКТНО 91424323800802. КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА. Бихме искали да информираме обществеността; Искате ли да продадете бъбрек? Търсите ли възможност да продадете бъбреците си поради финансова криза и не знаете какво да правите? След това се свържете с нас на и ние ще ви предложим размера на бъбрека. Тъй като бъбречна недостатъчност в нашата болница, 91424323800802. Имейл: Цена: $780 000 (седемстотин осемдесет хиляди долара)
APPLY
Like Like

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up