Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

Писан на коляно, по нечие внезапно хрумване и вероятно късно вечер – така може да се определи накратко внесения проект за изменение на Закона за здравето. Текстът е не просто възмутителен, но и олицетворява всички недостатъци на нормотворчеството в българското здравеопазване.
Текстът за изменение е внесен от председателя на Комисията по здравеопазване - Антон  Тонев, както и д-р Александър Симидчиев; Антоанета Цонева, Зарко Маринов, Иван Димитров и Петър Маринов.


Първото от предвидените изменения в Закона за здравето засяга създаването на  Медицински съвет към Народното събрание, като независим консултативен орган по въпросите на здравната политика, който да наблюдава, анализира, изготвя здравни политики и прочие. Правилата за начинът, по който ще бъде формиран са толкова спорни, че поставят под съмнение и без това неясната нужда от неговото съществуване.
Според текста, Съветът ще бъде независим, но едновременно с това, ще е съставен от лица излъчени от политическите партии представени в парламента.
Ще работи публично и прозрачно, но външни лица ще присъстват само по покана на председателя. Членовете му ще имат 5 годишен мандат, който може да се повтори с още един 5 годишен мандат.
Изискванията към лицата, които ще го съставляват общо взето ни обричат в следващите десет години да слушаме това, което слушахме през последните 10 години - младите специалисти са напълно изключени, защото е въведен критерий за 10 години стаж в сферата на здравеопазването, но без да се уточнява какъв стаж.
Текстът на проекта дава предимство на завършилите специалност „медицина“, пред всички останали магистри по други медицински специалности, защото за вторите ще важи допълнително изискване за втора магистратура „Икономика на здравеопазването“.
Но най-голямото недоразумение в нормативно посочените изисквания е бъдещите членове на Съвета, да имат „Високи нравствени качества“. Какво точно ще включват ценностите и кой и по какъв начин ще ги измерва все още не е рагламентирано.
Не на последно място, трябва да се постави въпросът – защо Съветът ще бъде създаден към Народното събрание. Подобни структури обикновено се създават към Министерския съвет и са предвидени в Закона за администрацията:
„Чл. 21 Министерският съвет може да създава съвети като постоянно действащи консултативни органи на правителството, осигуряващи координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането на държавната политика в дадена област или по особено важни въпроси от обществена значимост.“

Една от видимите на пръв поглед разлики е, че членовете на съветите към Министерския съвет не  получават заплати за работата си в Съвета, но за членовете на новопланирания  Медицински съвет към парламента са предвидени възнаграждения не по-големи две  средни месечни заплати за страната, което към момента се равнява на малко над 3000лв.

Вместо електронно здравеопазване - феодализъм
Друга част от това творение, което претендира да стане част от Закон, засяга тема, с която в нашето общество, би трябвало да се работи внимателно. Не е тайна за никого, че отношенията лекар-пациент в България не са на нужното ниво.

Доверието е сведено почти до нула, уважението - също. Текстът на законопроекта обаче, не само не прави опит за подобрение на тези взаимоотношения, но и ги връща стотици години назад. „Усъвършенстваната“ нормативната разпоредба, някак е пропуснала да се усъвършенства в частта, касаеща правата на пациента и се е насочила единствено към задълженията им, при това доста не на място. „С цел постигане на високо качество на индивидуалното здраве“, пациентът ще бъде задължен да споделя цялата здравна информация за себе си с лекаря, да предостави точни и ясни данни при снемане на анамнезата, освен това няма да има право да злослови по негов адрес и да разпространява невярна информация, както и да уронва честта и достойнството му.


Закон за здравето

С две думи вместо да се въведе тържествено обещаваното електронно здравеопазване, в здравеопазването ще се въвежда феодализъм. Пациентът, вероятно, ще обикаля от специалист на специалист с лист и химикал, за да не пропусне да изпълни някое от вменените му в Закона задължения, тези пък задължения, тъй като са практически недоказуеми, ще отменят (неофициално) голяма част от права му.
Основният проблем, обаче не е в подробностите, а във факта, че тази нормативна фантасмагория, всъщност е най-лошото нещо, което се е случвало в отношенията лекар-пациент през последните години. В 21-ви век, тенденциите в развитото глобално здравеопазване са насочени точно в обратната посока – към овластяване на пациента, защото той е този, заради когото всяка здравна система изобщо съществува. В този смисъл, да се вменява задължение на пациента, да изпълнява стриктно лекарските препоръки, без да му се гарантира, например, че цялата информация относно здравословното му състояние ще му бъде обяснена на достъпен език и ще му бъде даден право на избор, както и да му се вменява задължение да съдейства, докато информираното съгласие е просто лист, на който не пише нищо, не само не подобрява нищо в здравната система, а и разрушава онова, което редица специалисти и пациентски организации се борят с годни – пациентът да бъде възприет като равен участник в процеса на лечение. Поставянето му в ролята на изпълнител, нещо повече - на задължен на здравната система и на останалите участници в нея, е не само грешно, но и недопустимо за здравеопазване, което претендира да е европейско.

 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Коментари

0
Др
4 months ago
Овластяването на пациента доведе до това, че през последните години се уморих да убеждавам и обяснявам, а ги оставям да правят каквото си искат и да ми се махат от главата. Да виждаш как се подиграват с труда и усилията ти е най- демотивира щото нещо. Да лъжат в социалните мрежи на твой гръб е новия спорт.
Like Like like 1
0
Дончо Дончев
4 months ago
На тоз Съвет не му търсете косури. Той Симидчиев си го прави за себе си.
Like Like
0
DR. UROLOGIST
1 month ago
Благодарение на националната болница Pradhan, аз съм Yesuigen Yesu от Монголия, базиран в Китай, след като д-р Pradhan купи бъбрека ми ($780 000). АКО ИСКАТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ БЪБРЕКА СИ, СЕ СВЪРЖЕТЕ С ТЯХ ДИРЕКТНО 91424323800802. КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА. Бихме искали да информираме обществеността; Искате ли да продадете бъбрек? Търсите ли възможност да продадете бъбреците си поради финансова криза и не знаете какво да правите? След това се свържете с нас на и ние ще ви предложим размера на бъбрека. Тъй като бъбречна недостатъчност в нашата болница, 91424323800802. Имейл: Цена: $780 000 (седемстотин осемдесет хиляди долара)
Like Like

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up