Вторник, Октомври 27, 2020

radiotherapy1Петчленен състав на Върховния административен съд спря действието на §3, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 от 5.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване.
Според същия не се допуска въвеждането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова, и нуклеарномедицински уредби за образна диагностика, компютър-томографи и ангиографи, които не са фабрично нови или фабрично обновени. „Фабрично нова апаратура“ се дефинира, като апаратура неинсталирана (немонтирана) и неупотребявана в периода от производството й до доставката й на крайния потребител, като този период не надвишава две календарни години.
Спирането на действието на акта е по жалба на „Център за защита правата в здравеопазването“ и МБАЛ – „Медицински комплекс Свети Иван Рилски“ ЕООД. Ответник е министърът на здравеопазването,

В мотивите на съда се казва, че основание за спиране на изпълнението е възможността от настъпването на значителна или трудно поправима вреда. Тя може да бъде както имуществена - загуба или пропусната полза, така и неимуществена. Настъпването й следва да е достатъчно вероятно. В случая, от събраните по делото доказателства по несъмнен начин е установено, че предварителното изпълнение на оспорения подзаконов административен акт ще причини значителни имуществени вреди на оспорващия МБАЛ – „Медицински комплекс Свети Иван Рилски“ ЕООД.
Като се има предвид, че правилото на оспорения § 3, ал. 2 от ПЗР на наредба регламентира, че не се допуска въвеждането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова и с оглед легалната дефиниция на понятието, то се налага извод за наличие на значителни и труднопоправими вреди не само за лечебното заведение – жалбоподател, а и за пациентите, чието лечение ще бъде възпрепятствано до въвеждане на апаратура за лъчелечение, която е фабрично нова по смисъла на наредбата. В случая следва да се вземат предвид и интересите на пациентите, нуждаещи се от този вид лечение, което следва от предмета на дейност на жалбоподателя сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“, която е свързана с представителство и защита на правата на юридически и физически лица, организации и сдружения в сферата на здравеопазването и свързаните с него социални и други дейности, произтичащи от нормативните актове.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Съставът на съда е съдия Джелепова – председател и членове съдии Колев, Хинова, Дойчева и Владова.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Гост · преди 2 години
  Аууу, появи се някой, който се е приготвил да очаква парични потоци, но явно ще остане с излъгани надежди!
  Колко жалко
 • Публикуването на коментара е спряно.
  JV · преди 2 години
  Що за организация за защита правата в здравеопазването сте, след като оспорвате текст в наредба за защита на пациента? Знаете ли колко е опасно използването на апарат за лъчелечение втора употреба, за който производителят не дава гаранция? България да не е бананова република? Имаме 30 нови линейни ускорители, предостатъчно да лекуват пациентите! Мафиоти!
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up