Петък, Януари 15, 2021
judge231Състав на Върховния административен съд окончателно отмени отказ на Управителя на НЗОК да издаде формуляр S2 за лечение в чужбина на пациент страдащ от „Идиопатична нефамилна дистония”. Единствената възможност за лечение на заболяването е поставянето на имплант за дълбока мозъчна стимулация. Операцията е включена в алгоритъма на КП № 200, но НЗОК не покрива стойността на самия имплант.  
В мотивите на съда се отбелязва, че същественият проблем с предоставянето на лечението по КП № 200 в България е свързан с невъзможността то да бъде предоставено своевременно, тъй като е обусловено от финансовата възможността на лицето да заплати разходите по закупуването на импланта, който се прилага при дълбоката мозъчна стимулация. Заплащането на импланта /който е на стойност около 20000 евро/ на практика създава непреодолима или трудно преодолима пречка за лицето да получи лечението изобщо.
Управителят на НЗОК е направил формален извод, че лечението може да бъде получено своевременно в България, без да отчете обстоятелството, че предоставянето на това лечение е обусловено от самостоятелно закупуване от лицето на импланта, чиято стойност значително надвишава тази на самото лечение и която предвид стандарта на живот в страната е труднопостижима, а с оглед конкретните доходи на лицето – непосилна.
Значими в тази насока са обстоятелствата, касаещи медицинското състояние на пациента към момента на подаване на искането за разрешение и евентуално интензивността на страданията и естеството на уврежданията, както и всички онези обстоятелства, които биха могли да препятстват или прекомерно да затруднят упражняването на професионалната дейност, но и историята на заболяването му.
От предвидените условия за издаване на разрешението за получаване на лечение в друга държава членка, е безспорно изпълнението на първото условие - лечение на заболяването, чрез дълбока мозъчна стимулация е сред обезщетенията, които се покриват от Националната здравноосигурителна каса - по клинична пътека № 200.
Изпълнението на второто условие за издаване на формуляр S2 – лечението да не може да бъде предоставено своевременно е заради това, че цената на импланта е висока и пациента не може да я заплати нито веднага, нито в обозримо бъдеще.
С тези аргументи съдът отменя отказа на Управителя на НЗОК да издаде формуляр S2 и връща преписката на административния орган със задължителни указания за издаването на формуляр за лечение в чужбина.
ВАС заседава в състав: А. Дишева - Председател, Т. Тодоров и Д. Йосифова.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на отмяна.
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up