Четвъртък, Юли 09, 2020

Върховният административен съд постанови решение, с което осъжда МЗ  за дискриминация спрямо пациенти в терминално състояние. С решението се приема l.aза установено на основание чл. 65, т. 1 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), че посредством непредприемането на позитивни мерки, изразяващи се в създаването на подзаконови правни норми, чрез които да бъде предвидена възможност за предписване на нерегистриран в нито една държава лекарствен продукт,

който е обект на клинично изследване, спрямо терминално болни пациенти, министърът на здравеопазването е нарушил чл. 10 и чл. 11 от ЗЗДискр. и е осъществил дискриминация по признак „увреждане“ по смисъла на чл. 2, пар. 1 във връзка с чл. 17 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), чл. 26 във връзка с чл. 17 от МПГПП и чл. 32 от Конституцията на Република България, както и чл. 14 във връзка с чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). На министъра на здравеопазването се препоръчва на основание чл. 47, т. 6 от ЗЗДискр. да издаде наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10/17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чрез което да бъде предвидена възможност за предписване на нерегистриран в нито една държава лекарствен продукт, който е обект на клинично изследване, спрямо терминално болни пациенти.
Делото е заведено по жалба на д-р Хр. Дамянов, проф. Л. Аврамов, пациенти и близки на пациенти в терминално състояние до КЗД през 2013 година.  
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up