Сряда, Март 03, 2021

Пред Административен съд – София – град е образувано дело срещу експертно решение на НЕЛК, с което е намален процента на увреждане на okoдете с нарушение на зрение. Делото е образувано по жалба на неговата майка.
Първото освидетелстване на момченцето е през декември 2012г, когато му е определен 75% вид и степен на увреждане с чужда помощ. По повод изтичане на това ЕР на ТЕЛК, без каквато и да е положителна промяна на здравословното състояние на детето, то се явява на преосвидетелстване пред ТЕЛК през м. декември 2015г. С ЕР на ТЕЛК му се определят 72% вид и степен на увреждане, отново за 3 години, но този път без чужда помощ. Родителите обжалват неоснователно намаления процент увреждане и отнетата чужда помощ пред НЕЛК. НЕЛК отменя решението на ТЕЛК и го връща за ново произасяне, поради неправилно оценено състояние на едното око. ТЕЛК постановява ново ЕР, с което процента на увреждане на детето е оценен на 57%, отново без чужда помощ, за три години срок на действие. Майката обжалва пред НЕЛК, който намалява не само процента на увреждане, но и срокът на действие на решението, като се потвърждава и отнемането на чуждата помощ.
Обжалванията срещу решенията на НЕЛК се правят пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Самото ЕР представлява индивидуален административен акт. В жалбата си към съда, майката на детето иска от съда да отмени отказа, като незаконосъобразен и да даде задължителни указания на административния орган.
До момента по делото има проведено едно съдебно заседание. В него съда се е разпоредил за допускането на съдебно-медицинска експертиза. Следващото заседание по делото е на 01.02.2017г

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up