Неделя, Август 01, 2021
Последвайте ни

Пред Административен съд – София – град е образувано дело срещу отказ на Управителя на НЗОК да предприеме nhifнеобходимите действия за включване на лекарството Креон в реимбурсният списък на касата. Делото е образувано по жалба на пациент с рак на панкреаса, на когото оперативно е извадена цялата жлеза и се нуждае от доживотно заместително лечение с лекарствения продукт Креон или негов аналог.

НЗОК заплаща 100% лекарството за болни с кистична фиброза на панкреаса, при част от които има малка остатъчна секреция на ензими, а отказва да плати при болни без никаква секреция. По силата на чл. 32, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти Управителя на НЗОК има право на мотивирани писмени предложения до НСЦР за промяна на показанията на включените лекарствени продукти в ПЛС, съответно реимбурсния списък на касата.
В продължение на месеци, отговорността се прехвърля от НЗОК към НСЦР и обратно. Накрая, Управителят на касата бе принуден да се произнесе по конкретното искане за включване на ново показание за лечение с Креон и въпреки очевидната несправедливост отказа да предприеме действия. Отказът му обаче, представлява индивидуален административен акт и същият е обжалван пред Административен съд – София – град.
В жалбата се иска от съда да отмени отказа, като незаконосъобразен и да даде задължителни указания на административния орган.
Съдът обаче с Определение оставя без разглеждане жалбата и прекратява производството. Като мотив е посочен липсата на годен за оспорване административен акт, защото според него писмото не представлява индивидуален административен акт и не засяга непосредствено правата или законните интереси на пациента, а имал само уведомителен характер.
Уведомление от типа няма да ти дадем безплатни лекарства, въпреки, че можем, обаче няма само информативен характер. Това уведомление безспорно засяга по неблагоприятен начин правата на пациента, представлява властническо волеизявление(защото може да разреши или да не разреши), издадено е от административен орган и има всички белези на годен за обжалване пред съда индивидуален административен акт, нищо, че по форма не отговаря на такъв.  
Определението на съда е оспорено пред Върховен административен съд с частна жалба.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up