Неделя, Август 09, 2020

Странна птица е нашия ВАС. Видя се още веднъж по делото за пръстовите отпечатъци. Още с жалбата срещу наредбата, ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ са поискали judge231спиране на действието, до окончателното произнасяне на съда, заради немаловажните вредни последици за лечебните заведения и пациентите. На 18 май 2016 година, съдът отхвърля искането за спиране, защото било „преждевременно”. Дословно мотивите са: „В случая се иска спиране на действието на правна норма от подзаконов нормативен акт, която е с отложено действие. Тоест тя не е действаща към момента и не би могла да породи валидни правни последици. Искането е преждевременно заявено и това препятства разглеждането му по същество по реда и условията на чл. 166, ал. 2 от АПК”. Самата норма на чл. 166, ал. 2 казва точно обратното, а именно че „При всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл. 60, ал. 1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.” Кодексът не прави разлика рано/късно, а казва по всяко време. Съдът решава, че му е рано.
На 21.11.2016 в деня, когато на Москов предявиха обвинение, съдът не само излезе с решение по съществото на спора и обяви текста на наредбата за пръстовите отпечатъци за нищожна, но излезе с определение за спиране на действието.
На 21 ноември вече не е „преждевременно” само, че е малко късно. Системата е въведена, болниците са платили за устройства и софтуер, пациентите се чекират, а болниците търпят вреди, ако няма пръстов отпечатък. Смисълът на спирането е точно това – да се предотвратят вредните последици от незаконния акт. Спирането е безпредметно след като последиците са настъпили и съдът е решил спора по същество.
Единственото логично обяснение на тази непоследователност е, че съдът решава не само според правото, но и според силата на страните. На 18 май Москов беше на власт. На 21 ноември Москов е в оставка с предявено обвинение от прокуратурата. Ех, защо и Методиката за областната здравна карта не се гледа на 21 ноември?

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up