Понеделник, Юли 06, 2020

Върховния административен съд в състав съдии Дойчева, Милева и Симеонова отмени Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински rentgenстандарт „Образна диагностика”. Делото бе образувано по жалба на  "Национално сдружение на частните болници", "Център за защита правата в здравеопазването", „Сдружение на общинските болници в България” и "Българска болнична асоциация".
Върховния административен съд намира, че при издаването на оспорената наредба са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Законът изисква съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая по отношение на приетия проект на наредбата това законово изискване не е спазено.
Заинтересовани лица не са могли да представят своите предложения и становища, а още по-малко те да бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид, с което е нарушен реда за издаване на акта по чл. 77 от АПК. Публикуването на последващите частични изменения на наредбата на интернет страницата на министерството не може да обоснове и да санира липсата на такова обявяване и липсата на мотиви при приемането на наредбата.
Видно от приложените по делото доклади за изменение и допълнения на наредба е, че същите не съдържат задължителните реквизити на цитираната норма, а именно в тях не са отразени финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, не са отразени и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, като в доклада за първото изменение и допълнение на наредбата не е направен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up