Петък, Август 07, 2020

Състав на Върховния административен съд отмени Наредба № 3 от 7 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт judge231„Педиатрия“, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 15 от 21.02.2014 г. Делото беше заведено по жалба на „Национално сдружение на частните болници“,  „Център за защита правата в здравеопазването“, „Сдружение на общинските болници в България“ и Сдружение „Българска болнична асоциация“
Съдът обосновава отмяната с това, че:


1. Нито в мотивите към проекта, нито в доклада е обсъден въпросът за това какви финансови и други средства са необходими за прилагането на новата уредба.При положение, че се приема нова наредба, а не се изменя и допълва действащата наредба, би следвало да се посочи в мотивите какви финансови и други средства са необходими, за да могат лечебните заведения да отговорят на всички, предвидени в наредбата изисквания по отношение на обема медицински дейности, осигуряване на необходимите помещения, оборудване и обзавеждане на помещенията /кабинети, манипулационни, чакални, приемни, санитарни възли, болнични стаи/, осигуряване с медицинска апаратура и техника, лаборатории, персонал с необходимата квалификация и пр.
2. Липсват в мотивите и в доклада каквито и да било прогнози относно очакваните резултати от прилагането на наредбата / вкл. финансови /, относно въздействието на правните норми върху качеството на предоставяните медицински и здравни услуги и достъпа до тях.
3. Липсва и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
4. Основателен е и доводът на жалбоподателите, че е нарушен принципът на обоснованост, залегнал в чл. 26, ал. 1 ЗНА. Определянето на минимален брой лекари със съответните специалности и медицински сестри, минимален брой кабинети и други помещения и на минимално необходимото оборудване в съответствие с принципа за обоснованост би следвало да се базира на проучване на международния опит и добрите медицински практики, както и на актуалната ситуация у нас, свързана със състоянието на лечебната и здравна мрежи, постигнатите добри резултати в здравните заведения и допуснатите слабости, които следва да се преодолеят. Както по отношение на съответствието с правото на Европейския съюз, така и във връзка с обосноваността на въведените конкретни изисквания в мотивите е посочено, че проектът е изготвен от експертен екип след проучване на международния опит и актуалната ситуация у нас, но липсват каквито и да било констатации, които да са направени в резултат на проучванията.
Решението може да бъде обжалвано от министър Москов в 14 дневен срок.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up