Петък, Юли 10, 2020

Решението на КС да отмени чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване води автоматично до отпадане и на наредба № 11 за moskov-1определяне на основния и допълнителен пакет здравни дейности. Според чл. 13 от ЗНА, при отмяната на закона, отпадат и актовете по неговото прилагане. В случая правното основание за издаване на Наредба № 11 е посочено именно в отменения чл. 45, ал. 2 на ЗЗО. Старата наредба № 40 също беше отменена преди това, както и текста от ЗЗО, който регламентира издаването ѝ. Така в момента няма нормативен акт, който да определя видовете медицинска помощ, за които НЗОК заплаща на лечебните заведения.

НЗОК не може да сключи нови договори с лечебните заведения, поради липсата на нов НРД. Под въпрос е дори юридическата легитимност на старите договори, заради отмяната на Наредба № 40 и отпадането на Наредба № 11. Липсата на нов НРД оставя в сила стария Договор за цените и обемите на медицинската помощ и това прави невъзможно приемането на нови такива. Преди законът допускаше с Постановление на МС да се определят цени и обеми, но сега такава правна възможност няма.
За нови лечебни заведения или получили разрешения за нови дейности, сключването на договори с НЗОК ще е възможно само след приемането на нова наредба за основния пакет, което практически не може да стане до 1-ви април. Пропускането на определения със закон срок за сключване на договори, може да ги остави без такива до следващия договорен период (2017 година), поради разпоредбата на друг член от ЗЗО.
Приетата на скоро наредба за критериите, по които НЗОК ще сключва договори с лечебни заведения не може да бъде приложена, поради липсата на Национална здравна карта,която пък изобщо не може да бъде приета, поради нищожност на Методиката за изготвяне на областни здравни карти.
Нормативният хаос е толкова голяма, че няма никаква възможност за намиране на юридически издържано решение за функциониране на здравната система.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up