Понеделник, Юли 06, 2020

С определение от 21 декември 2015 година, Върховният административен съд определи, че  Методиката за изработване на областна здравна zdr.kartaкарта, утвърдена от министъра е подзаконов нормативен акт. Определението е не е обжалвано от МЗ и е влязло в сила. Със същото определение е дадено указание на жалбоподателите да внесат 20 лева държавна такса за публикуване на съобщение в Държавен вестник, че пред ВАС е оспорена Методиката за изработване на областна здравна карта. Това изисква АПК във всеки случай на оспорване на нормативни актове.

Определянето на Методиката за нормативен акт е от съществено значение. Според ЗНА и АПК, всички нормативни актове се обнародват и влизат в сила след публикуването им в Държавен вестник. Министерството на здравеопазването не е обнародвало в Държавен вестник Методиката за изработване на областна здравна карта, което води до нищожност на последната. Нищожността на акта прави нищожни и всички последици от прилагането му,  а именно създаване на областни комисии и изработване на областни здравни карти. Тъй като съгласно ЗЛЗ националната здравна карта се състои от областните здравни карти, то нищожността на последните прави невъзможно приемането на Национална здравна карта.
При издаването на Методиката са нарушени всички процесуални правила и те не могат да бъдат санирани по какъвто и да е начин. Единствената възможност за МЗ, ако продължава да държи на въпросната карта, е да започне цялата процедура от начало – като изготви мотиви към Методиката, постави я за обществено обсъждане, обнародва я в Държавен вестник и едва след това учреди и свика на ново всяка една от областните комисии.
Делото е образувано по жалба на националното сдружение на частните болници, Българската болнична асоциация, Сдружението на общинските болници в България, Федерация Български пациенткси форум и ЦЗПЗ.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up