Неделя, Юли 05, 2020

„Българската болнична асоциация“, „Националното сдружение на частните болници“, „Сдружението на общинските болници в България“ и ambulЦЗПЗ внесоха във Върховния административен съд жалба срещу Медицинския стандарт „Спешна медицина“, в частта му за осигуряване на спешна помощ от болниците. С приетия само преди месец стандарт, са определени неизпълними за повечето болници изисквания за площ, персонал и оборудване на спешните приемни отделения.
Спешните приемни отделения са определени да бъдат само 2-ро и 3-то ниво на компетентност, като минималната площ, на която могат да бъдат разкрити е 700 (седемстотин) квадратни метра.

Най-малко 30% от леглата за активно лечение трябва да бъдат обособени за прием на спешни пациенти.
Минималният брой лекари специалисти по анестезиология и реанимация или спешна медицина е определен на 6 за отделенията от трето ниво, а общият брой на лекарите да бъде най-малко 12. Отделението трябва да има най-малко 2 реанимационни поста, осем легла и най-малко 12 поста за прегледи на пациенти.  
Освен това болницата трябва да има разкрити отделения във всички хирургични специалности и повечето терапевтични, като всяко от тях да бъде осигурено с лекар от съответната специалност 24 часа в денонощието. Изисква се да има разкрити отделения по микробиология, патоанатомия и дори съдебна медицина.
Дори повърхностният преглед на лечебните заведения в страната показва, че не повече от 3-4 могат да отговорят на тези изисквания и то след като се преструктурират.
Медицинският стандарт е пряко свързан с Националната здравна карта и критериите за сключване на договори с НЗОК, защото болниците, които не могат да отговорят на изискванията получават нула точки по този показател.  
Наредбата е приета в нарушение на изискванията на закона, защото издателят- МЗ, не е направило финансова анализ, за това как наредбата ще се отрази на лечебните заведения, липсва и каквато и да е обосновка, защо са въведени практически неизпълними изисквания.
Не е направена и задължителната по закон оценка за въздействието върху стопанската дейност, с други думи какви разходи ще са принудени да направят търговските дружества, каква ще е тяхната възвращаемост и доколко това съответства на целите на нормативния акт.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up