Сряда, Март 03, 2021

h.dПостоянно си задавам множество въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на ГПК от практикуващи адвокати и съдии, които по никакъв начин не са реторични. Пореден повод за такива размишления е определение на Окръжен съд – гр. Кюстендил, с което доверителката ми е задължена да довнесе депозит за вещо лице. На пръв поглед нищо неправилно и чудно. Да, ама не, както стана

модерно да се казва напоследък.
Съдия Евгения Стамова, която често предизвиква моя творчески дух, отново ме постави в дълбоки размишления със съдебните си актове и по –точно с тяхната последователност.
На 26.10.2015г. беше последното съдебно заседание, на което беше изслушана и приета въпросната експертиза. Вещото лице не беше подготвено със справка –декларация за размера на неговото възнаграждение, поради което съдът му даде възможност да представи такава допълнително и съответно в закрито заседание да се произнесе по него. На същото заседание делото беше обявено за решаване. Съответно въпросът с допълнително възнаграждение остана висящ, което на практика отнема възможността да си претендираме пълен размер на съдебните разноски.
На 26.11.2015г. съдът постановява своето решение. До момента няма произнасяне по допълнително доплащане на вещото лице.
На 12.12.2015г. получихме решението и едновременно с това и разпореждане да представя копие от писмената защита за ответната страна?! Остана необяснимо за мен за какво й е ответната страна писмена защита след постановяване на решението, но така или иначе изпълних съдебното разпореждане в срок.
На 22.12.2015г изпратих въззивна жалба срещу решението, което не съдържаше каквито и да било мотиви, а единствено заключението на въпросното вещо лице.

И сега, на 25.01.2016г. - един месец по-късно и два месеца след постановяване на решението, получих определение, че следва да довнесем депозит за вещото лице?!
Три месеца след приключване на делото, два месеца след постановяване на решението и месец след като сме подали въззивна жалба и делото вече би трябвало да е във въззивна инстанция, съдия Стамова изпраща определение за довнасяне на пари по първа инстанция. По същата логика може след около година до получа и още някакво съобщение за изпращане на някакви документи и/или пари, която някоя от страните и/или участник в процеса се е сетила да поиска, след като делото е приключило и на въззивна инстанция.
Та питам се допустимо ли е вещото лице да представя справката за размера на неговото възнаграждение след приключване на делото? Допустимо ли е съдът да постанови крайния си съдебен акт преди да се е разпоредил за всички дължими плащания по делото? Допустимо ли е въобще съдът да се произнася по каквито и да било въпроси, свързани с делото, след като е постановил съдебното си решение, освен естествено неговото изменение в случай на допусната ЯФГ?
Според мен не, но явно съдия Стамова е на друго мнение.

Адвокат Христина Николова

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up