Неделя, Август 09, 2020

Петчленен състав на ВАС потвърди решението на тричленния, с което се отменя Медицинския стандарт по ревматология.  
Формално към наредбата присъстват мотиви, възпроизведени дословно и в доклада относно приемането й, но по същество те нямат изискуемото съдържание и не изпълняват целта на закона. Краткият преразказ на предлаганата уредба не е тъждествен на мотивирането й. Съдът потвърждава, че отсъства изложение на конкретните причини и цели за актуализацията на медицински стандарт "Ревматология", средствата за прилагането й,

практическото й отражение в дейността на лечебните заведения, в т.ч. от гледна точка качество на здравната услуга и достъп на гражданите до същата, очакваните резултати и анализ за съответствието с правото на ЕС. Неспазването на това императивно условие противоречи на принципите на чл. 26, ал. 1 ЗНА.
Наличието на адекватни мотиви е от значение за проверката дали предложената ревизия на стандарта е пропорционална и спазени ли са нормите на административното регулиране, с оглед финансовата или материалната тежест, която адресатите на предвидените изисквания следва да понесат за изпълнението им. Липсата на надлежна обосновка по смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по същество за съобразеността на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми, включително с принципите по чл. 52, ал. 1 - 3 КРБ и съответно води на извод за неговата незаконосъобразност.
Решението е окончателно и не подлежи на оспорване.
В началото на 2015 година ВАС отмени и Медицинския стандарт по хирургия. Тогава, обаче от съда забавиха обнародването на решението. В деня на публикуването му в Държавен вестник, МЗ публикува отново същия Медицински стандарт, като по този начин обезмисли решението на съда. Ще видим дали и в този случай ръководството на ВАС и на МЗ ще приложат същия трик, който по смисъла си е подигравка с независимата съдебна власт иправовия ред.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up