Неделя, Юли 12, 2020

Административният съд намери, че е спрямо болните от Цьолиакия и сродни на нея ентеритни заболявания, изискващи judgeдоживотна безглутенова диета, е налице дискриминация.
С Решение № 6865 от 09.11.2015 г. 32-ри състав на АССГ се произнесе, че жалбата, подадена от СНЦ "Българска асоциация Цьолиакия" и лично от нейния председател Габриела Златарова е основателна. В решението са установени 5 нарушения от страна на Комисията за

защита от дискриминация при разглеждане на сигналите, подадени от нея.
На първо място е установено, че в процеса пред КЗД е бил конституирано като инициатор на производството единствено сдружението, подало сигнал, без да бъде съобразено, че освен него и председателя му Габриела Златарова в нейното лично качество като потърпевшо лице е също инициатор на административното производство.

На второ място е установено, че вместо да разгледа сигнала по признаците "възраст" и "увреждане", КЗД е образувала производство по защитения признак "увреждане", а в хода му е провела разглеждане единствено по признака "възраст". В тази връзка съдът е намерил, че всъщност е налице оплакване по 2 защитени признака по чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация, поради което е следвало КЗД да разгледа преписката в 5-членен състав за множествена дискриминация, а не в 3-членен, както е било проведено производството.
На трето място е установено, че КЗД не се е съобразила със специфичната доказателствена тежест по чл.9 от Закона за защита от дискриминация и въпреки изпълнението от страна на подателите на сигнала на изискването за създаване на обосновано предположение за наличие на дискриминация, не е прехвърлил доказателствената тежест на ответната страна, а е натоварил с пълното и главно доказване единствено и само инициатора на производството. Нещо повече, съдът е намерил, че КЗД неправомерно е влязъл в ролята на служебен защитник на ответника, без последния да е участвал в заседанието и да е извършил каквото и да било доказване.
На четвърто място, съдът е намерил, че КЗД не е извършил сравнение между лицата над 18-годишна възраст страдащи от болестта "Цьолиакия" и лица в същия възрастов диапазон, страдащи от други сходни болести и нуждаещи се от доживотна хранителна диета, по отношение на реимбурсацията на диетичните храни от страна на НЗОК.
На пето място съдът е намерил, че не е налице въобще обсъждане и произнасяне по искането на подателите на сигнала за налагена на ПАМ или даване на препоръка на БАБХ за обозначаване съдържанието на глутен в храните върху етикетите на хранителните продукти, предлагани в магазините.
С Решението АССГ практически е установил дискриминация, но поради идентифицираните административнопроцесуални пропуски, е изпратил делото с указания като преписка на КЗД за ново разглеждане.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up