Неделя, Септември 20, 2020
Ще реши ли накрая Конституционният съд делото от 2018 година?

На Интернет страницата на Конституционният съд се появи съобщение със следното съдържание:
Конституционният съд ще проведе заседание на 28 януари (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:
Конституционно дело № 17/2018 г. по искане на 66 народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, §§ 33, § 34, 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и на § 43 след думите „1 януари 2019 г.“, от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.),

като Преходни и заключителни разпоредби в частта от тях, които не са влезли в сила, и на законите, изменени и/или допълнени с частта, в която са влезли в сила.
Делото е за обсъждане по същество. Докладчик: съдия Георги Ангелов

Абсолютно същото съобщение прочетохме и преди 4 месеца:
Конституционният съд ще проведе заседание на 17 октомври (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:
Конституционно дело № 17/2018 г. по искане на 66 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, §§ 33, § 34, 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и на § 43 след думите „1 януари 2019 г.“ от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), като Преходни и заключителни разпоредби в частта от тях, които не са влезли в сила, и на законите, изменени и/или допълнени с частта, в която са влезли в сила.
 Делото е за обсъждане по същество.  Докладчик: Георги Ангелов

Кое налага съдиите да гледат за втори път едно и също дело по същество? Какво им е попречило да вземат решение през месец октомври? Кое наложи делото от 2018 година да се разглежда отново през 2020?
Отговорите на тези въпроси ще научим след решението на съда. То може да бъде обявено още утре, а може да има и трето заседание по същество. Калпавата ни Конституция е направена така, че съдът може да се произнесе по жалбата, когато си иска. Може да проведе неограничен брой заседания за разглеждане „по същество”. Може даже изобщо да не се произнесе, като например 6 съдии са „за”, а 6 „против”. Нещо такова може да се очаква и тук.
Защо ли? По същата причина, поради която делото не се решава вече повече от година.
Не се заблуждавайте от броя на оспорените параграфи. Те са 31, но казусът е един за всички тях – може ли със Закона за бюджета на НЗОК да се приемат изменения в устройствените закони, като по този начин се заобиколи цялата процедура за оценка на въздействието и обществено обсъждане. При това Конституционният съд вече се е произнасял по подобен казус.

Трябва ли учениците да носят маска в учлище?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up