Неделя, Септември 20, 2020

Върховната административна прокуратура е извършила проверка за законност за изпълнение на договори за оказване на медицинска и/или дентална помощ, сключени от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ във връзка със спазване на законовите изисквания.
Проверката е реализирана на територията на цялата страна от длъжностни лица - контрольори от всички двадесет и осем РЗОК и длъжностни лица служители на НЗОК. Инспектирани са лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), лечебни заведения за извънболнична дентална помощ (ИДП) и  лечебни заведения за болнична медицинска помощ (БМП). Общият брой на извършените проверки е 1 745 бр.

В хода на проверката са констатиран 4 537 бр. нарушения, сред които най-често срещани са нарушения, относно плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която е закупена от НЗОК; нарушения на правата на ЗОЛ, като е поискано и получено неправомерно заплащане на потребителска такса; нарушения на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане; нарушения свързани с предписване на лекарствени продукти и др. Чести нарушения на условията и ред по програма „Детско здравеопазване“ са констатирани в 12 области на страната – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Стара Загора.
В резултат от проверката са предприети действия за санкциониране на виновните лица, а в някои конкретни случаи материалите от проверката са препращани за предприемане на действия по компетентност от други органи. В хода на проверката на РЗОК – Велико Търново при един изпълнител на дентална помощ сключил договор с НЗОК са констатирани отчетени и заплатени дентални дейности, които не са извършени. Договорът на изпълнителя с НЗОК е прекратен и преписката е изпратена на Районна прокуратура - Велико Търново. При проверката на РЗОК – Пазарджик е установено неправомерно взети такси за избор на лекар/лекарски екип при приети ЗОЛ по спешност. Преписката е предоставена на вниманието на Изпълнителна агенция Медицински надзор за предприемане на необходимите действия.
След констатиране на нарушенията от контролните органи са наложени санкции в общ размер от 112 879.00 лв., като предстои допълнително налагане на санкции в общ размер до 404 395.00 лв. В лечебни заведения в областите Ловеч, Плевен и София област са констатирани нарушения, за които предстои издаване на заповеди за налагане на санкция „прекратяване на договора“.
Предприети са и мерки за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 706 705.11 лв.
Целта на проверката е гарантиране на нормативноустановеното право на достъп до медицинска помощ.
Отношенията между лекари и пациенти би трябвало да са гражданско-правни. намесата на прокуратурата показва, че те не са такива. Здравната ни система се третира от прокуратурата, като държавна администрация. И за това има достатъчно основания. Питаме се обаче дали някога прокуратурата ще провери как действа самата администрация? Например дали всички решения на административните органи, като НЗОК и МЗ са законосъобразни? Дали с някои от техни решения, които са били отменени, като незаконосъобразни от съда не са довели до щети за гражданите, фирмите, държавния бюджет и ще бъде ли потърсена отговорност от виновните длъжностни лица? Питаме защото убеждението ни е, че прокуратурата трябва първо да служи закона и в интерес на гражданите, а после на администрацията.


 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Тодор Живков · преди 1 години
    Прокуратурата кога ще провери и санкционира циганите които всеки ден и всяка нощ тормозят Спешна помощ че са пили или за каквото им е кеф и слугите трябва да ги обслужват?
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up