Петък, Януари 15, 2021

Националната здравноосигурителна каса бе осъдена окончателно по още няколко дела, заведени от болници за неплатена надлимитна дейност.
Върховният касационен съд е отхвърлил жалбите на НЗОК срещу три решения на Апелативен съд Варна и едно на Апелативен съд София, с които решения касата е осъдена да плати надлимитната дейност. Решенията на апелативните съдилища са влезли в сила и не подлежат на обжалване. НЗОК ще трябва да изплати на болниците не само дължимите суми по клинични пътеки, но и законната лихва за забава, плюс всички съдебни разноски – държавни такси, адвокатски хонорари, хонорари на вещи лица и други.
При наличието на влезли в сила решения, потвърдени от ВКС, продължаващата политика на НЗОК за отказ от заплащане на надлимитната дейност на болниците, започва да добива характеристика на стопанско престъпление. Тази политика води само до нарастване на задълженията за лихви и разноски, което при предизвестения изход на такъв тип дела е пряка щета за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Ако преди излизането на тези определения на ВКС, НЗОК можеше да се аргументира, че не дължи тези суми и за това отказва плащане, сега вече е ясно, че сумите са дължими и щетата за бюджета от воденето на ненужни дела и натрупването на лихви придобива характер на предумишлено престъпление.
Надзорният съвет на НЗОК и Управителят не биха могли да се оневинят с липсата на средства, защото в бюджета на НЗОК за 2019 година се очертава излишък почти равен на сумата на всички неплатени дейности за последните три години. Законът освен това дава право на Надзорният съвет, ако има недостиг на средства, да поиска актуализация на бюджета си или да поиска и получи безлихвен заем.


 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up