Неделя, Август 01, 2021
Последвайте ни

Искане за налагане на административно наказание е подаден до Комисията за защита от дискриминация от страна на СНЦ „Българска асоциация „Цьолиакия“

СНЦ „Българска асоциалция Цьолиакия чрез своя законен представител Габриела Златарова, както и самата Габриела Златарова в личното си качество са подали сигнал и жалба до Комисията още през 2014 г. Исканията на подателите на сигнала и жалбата до КЗД са били следните: Като установи твърдяното неравно третиране на болните от Цьолиакия над 18-годишна възраст спрямо страдащите от същото рядко заболяване лица под 18-годишна възраст, обективирано в „Списък за диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашна употреба, заплащани напълно или частично от НЗОК“, КЗД да:

• предприеме своевременни и подходящи мерки за преустановяване на нарушението и отмяна на възрастовото ограничение;
• постанови спрямо НЗОК принудителна административна мярка с оглед недопускане на нарушението за в бъдеще;
• наложи глоба или имуществена санкция на нарушителя/нарушителите

 

В сигнала и жалбата се иска също: „Да дадете препоръка на БАБХ за осъществяване на строг регулярен контрол за наличие на информационни надписи за наличие или липса на глутен върху етикетите на храните и стоките от хранителен произход в търговските хранителни вериги.“

Първоначално КЗД отхвърли претенцията за дискриминация по признаците „увреждане“ и „възраст“, обективирана в „Списък за диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашна употреба, заплащани напълно или частично от НЗОК“.

След оспорване на решението пред АССГ, съдът е отменил решението на КЗД и със задължителни предписания е върнал делото като преписка за ново разглеждане при съобразяване на направените от съда установявания и дадените указания. С постановеното Решение № 79 от 20.02.2018 г. на петчленен заседателен състав на КЗД по преписка № 439/2014 г., Комисията призна твърдяната дискриминация, установена и от АССГ спрямо страдащите от Цьолиакия на възраст над 18 години, осъществавана от НЗОК чрез съставения и поддържан от същия орган „Списък за диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашна употреба, заплащани напълно или частично от НЗОК“.

В съобразителната част от решението на КЗД е записано:

„В производството пред КЗД не се спори и в производството пред съда е потвърдено, че „Цьолиакията“ е автоимунно заболяване, което е нелечимо и единственият начин за контрол над заболяването е спазването на доживотна безглутенова диета. С навършването на 18 години за болните от „Цьолиакия“ не се променя диетата.

Болните имат непоносимост към белтък известен като глутен, който се съдържа в пшеницата, ръжта, ечемика и вероятно в овеса. Когато хората с това заболяване консумират продукти, съдържащи глутен, тяхната имунна система предизвиква отговор, който уврежда тънкочревната лигавица. Резултатът е пълно заличаване на специфичните, микроскопични, подобни на пръстите на ръката образувания в просвета на тънкото черво, наричани тънкочревни вили. Чрез тях се осъществява усвояването на всички хранителни съставки. Ето защо болните с Цьолиакия развиват белезите на тежко недохранване, независимо какво е количеството и качеството на приеманата от тях храна. Тъй като увреждането на лигавицата на тъмкото черво се причинява от собствената имунна система, болестта се приема за автоимунна.
При генетично предразположени хора от всяка възраст приемането дори на малки количества храни, съдържащи глутен, отключва имунна реакция в тънките черва и причинява хронично възпаление. Строгата диета без глутен е единственото ефикасно лечение, което гарантира на болните от цьолиакия отлично правилно смилане, характеризиращо се с изчезване на клиничните симптоми, нормализиране на резултатите от кръвните тестове и възстановяване на нормалната структура на чревната лигавична мембрана (мукоза).“

Решението на КЗД е влязло в законна сила от 14.03.2018 г., след като не е било обжалвано, но до настоящия момент НЗОК продължава да бездейства по отношение отстраняване на възрастовото ограничение в позиции 23 и 24 от „Списък на диетични храни за специални медицински цели на НЗОК”. Но тъй като в диспозитива на решението се съдържа само предписание за недопускане на установената от КЗД дискриминация, а липсва произнасяне по искането за налагане на глоба и/или имуществена санкция на НЗОК и/или на съответните длъжностни лица – наушители, както и предвид явната липса на намерение у НЗОК да изпълни влязлото в сила решение на КЗД, от СНЦ „Българска асоциация Цьолиакия“ са поискали от КЗД да образува административно-наказателно производство, в което да състави Акт на нарушителя и да го накаже за неизправното му поведение, като му наложи глоба или имуществена санкция. Същите, според чл.82 от ЗЗДискр могат да бъдат в размер от 2 000 лв. до 20 000 лв. Очакват се действията на КЗД.

Наред с искането си за налагане на административно-наказателна мярка, от същото сдружение са подали и нова жалба срещу ескалиращото дискриминационно поведение на НЗОК, придобило характер на дискриминационна практика. Този път към неотстраненото възрастово ограничение в „Списък за диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашна употреба, заплащани напълно или частично от НЗОК“ за получаване на реимбурсация при закупуване за ежедневна употреба на безглутенови брашна и храни, НЗОК отново без допитване до заинтересованите лица и техните организации е реализирала нова, още по-драстична дискриминация спрямо страдащите от Цьолиакия над 18-годишна възраст. С решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-16-13/ 22.03.2019 г. е издадено Указание за изменение и допълнение на Указание за работа със Списък за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК. Единственото еднакво нещо във въпросното указание за болните от Цьолиакия под и над 18-годишна възраст е изискването за представяне на Рецептурна книжка. В останалата част, указанието за признаване правото на лицата, болни от Цьолиакия над 18 години, да ползват реимбурсация на безглутенови брашна и храни, е поставено под следните абсурдни условия:

- представяне на медицинска документация от извършено хистологично изследване, т.е. биопсия, взета от тънките черва на пациента (без да се уточнява това еднократно обективно изследване ли е или периодично);
- анамнеза и клинична изява в т.ч. и доказателства за поставена диагноза и провеждано лечение от детска възраст (при положение, че Цьолиакията е сравнително отскоро – отпреди около 30 години, разпознаваемо и профилактирано рядко заболяване);
- проведен биологичен тест в УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ Клиника по обменни болести (каквото и да означава това).

На практика, за болните от Цьолиакия над 18-годишна възраст, това означаа, че за да придобият правото да си купуват безглутенови брашна и храни за сметка на бюджета на НЗОК, ще трябва да се подлагат на извърнредни и ненужни биопсии и биологични изследвания (каквото и да означава това). Отгоре на всички, болните от цялата страна ще трябва да пропътуват до София, за да може в посочената от авторите на тези „умни“ указания клиника на посочената УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, принудително да им бъдат извършени посочените в указанието изследвания. Върха на абсурда е, че от болница „ИСУЛ“ си нямат и понятие за какви изследвания се обръщат към тях хората. Интересно, по какви ли клинични пътеки и при какъв леглови лимит ще трябва да пребивават тези пациенти (ако изобщо решат да се подложат на всичко това) по време на въпросните изследвания?

При това положение, жалбоподателите като че ли с право претендират, че са нарушени както законните им права и интереси, правото им на равнопоставеност при получаване на стоки и свързани с тях услуги с лицата от възрастовата група под 18 години, страдащи от Цьолиакия. Права, отдавна признати, както в Конституцита, така и в европейските конвенции и договори, прокламиращи равенство в третирането. Права, неотменими от поколения международни законотвирци, но отменени от родните ни чиновници, при това..... с Указание?!

Редактирано от: адвокат Анели Чобанова

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up