Понеделник, Юли 13, 2020

laborСредствата, които ще отчитат лечебните заведения в разходите за дейности по трансплантация ще включват и разходите за труд. Това предвижда проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията. Новата наредба е публикувана на електронната страница на здравното министерство за обществено обсъждане, което ще продължи до 5 април т.г.

 

Разходите за труд и към този момент са включени в средствата, които се отчитат от лечебните заведения, но анализът на прилагането на този принцип показва, че той не се разбира еднозначно от лечебните заведения, се отбелязва в мотивите към проекта.

„Именно с цел създаването на непротиворечиви правни норми, горепосоченият принцип на отчитане на разходите за труд е ясно дефиниран, в резултат на което се очаква точното му прилагане. Това няма да доведе до финансово въздействие нито за публичните финанси, нито за лечебните заведения и работещите в тях, нито за пациентите, тъй като не се променят сега съществуващи принципи, а единствено се поясняват“, обосновават промяната от здравното министерство, като подчертават, че в новите текстове принципът е разписан категорично.

С промените се въвеждат още заболявания, при които Министерството ще заплаща трансплантацията на хемопоетични стволови клетки: клетъчни нарушения (сърповидноклетъчна анемия с криза и сърповидноклетъчна анемия без криза), пурпура и други хеморагични състояния (качествени дефекти на тромбоцитите), функционални нарушения на полиморфно-ядрените неутрофили, други нарушения на белите кръвни клетки (генетични аномалии на левкоцитите), комбинирани имунодефицитни състояния, имунодефицит, свързан с други значителни дефекти.

„За тези заболявания трансплантацията е утвърден лечебен метод и невключването им в Наредба № 4/2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение МЗ финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки, необосновано лишава нуждаещите се пациенти. Тази наредба не е изменяна повече от 10 години, поради което не отчита развитието на медицинската наука по отношение на възможностите за лечение на заболявания чрез трансплантация на хемопоетични стволови клетки“, посочва в мотивите към проекта министър Кирил Ананиев.

„С предложените промени се цели да се осигури достъп на пациентите до лечение на горепосочените заболявания със средства от държавния бюджет в рамките на утвърдените средства, без да се налагат допълнително такива. В резултат на това болните ще имат оптимален достъп до лечение на тези заболявания. Включването на заболяванията е национално решение“, допълва той.

С новата наредба се привеждат подзаконови нормативни актове на министъра на здравеопазването в областта на трансплантацията и асистираната репродукция в съответствие със законовите промени, извършени чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., засягащи закриването на Изпълнителната агенция по трансплантация и преобразуването й като част от новата Изпълнителна агенция за медицински надзор.

 

Това са наредби на МЗ с номера с в12,13,14,15,17 и 37 от 2004 г., наредба 1 от 2005 г.,наредби 7,10,12,13,21,22,28 и 29 от 2007 г., наредба 53 от 2010 г. и наредба 11 от 2011 г., а наредба 16 от 2007 г. за условията и реда на издаване на разрешение за извършване на дейност по асиистирана репродукция се отменя изцяло поради отпадане на правното основание за издаването й от Закона за лечебните заведения, тъй като съобразно изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност режимът е разписан на законово ниво.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up