Сряда, Октомври 21, 2020

ArbitrationОт първи януари са в сила изменения в закона за здравното осигуряване, които променят ролята и функциите на Арбитражните комисии. Изпълнителят на медицинска помощ има право да оспорва установените при проверката на контрольорите на касата нарушения. Споровете се решаваха от арбитражните комисии. Законът ограничаваше правото на Директора на РЗОК/НЗОК да налага санкции само в случаите, в които констатациите на контрольорите са потвърдени от Арбитражните комисии. Същите бяха съставени от равен брой представители на РЗОК и Районната колегия на съсловната организация. В по-голямата част от случаите, Арбитражните комисии не стигаха до решение, поради равен брой гласове на членовете им. По правило членовете от РЗОК винаги гласуват за налагане на санкция, а представителите на съсловните организации в повечето случаи гласуват против. Имаше административни области, в които изобщо не бяха съставени арбитражни комисии, което практически лишаваше от възможност касата да налага санкции.

НЗОК се опита да заобиколи тези ограничения, чрез вкарване на различни разпоредби в НРД и Методиката за извършване на проверки. Тълкуването на съда, обаче беше категорично че ограниченията на за закона са с предимство пред описаната в подзаконови актове процедура.
Така се стигна до последното изменение на Закона за здравното осигуряване, което влезе в сила на 1-ви януари тази година. Според тях директорът на РЗОК/НЗОК вече може да налага санкции и в случаите, когато няма решение на Арбитражната комисия, с което се потвърждават санкциите. Санкции вече ще се налагат и в случаите, в които Арбитражната комисия изобщо не е заседавала или не е била конституирана.
По този начин ролята на Арбитражните комисии в контрола по изпълнение на договорите е сведена до възможния минимум. Макар да продължават да носят същото име, правото им да бъдат арбитри, фактически е суспендирано, защото процедурата по налагане на санкции продължава при липса на решение и дори при липса на заседание. Единственият случай, в който арбитражът може да спре санкция е, ако вземе решение, с което отхвърля констатациите на извършената от контрольорите на касата проверка. Такова решение, обаче може да се вземе само ако поне един от представителите на РЗОК в комисията гласува против санкциите, което е почти невероятно да стане, защото би означавало работника да гласува срещу работодателя, а всеки знае какви биха били последиците за него от това.
Измененията в закона на практика слагат край на идеята за арбитраж при решаването на спорове между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ. Идея, която на теория изглеждаше добра, но на практика така и не можа да се реализира, защото арбитър съставен от равен брой участници на двете заинтересовани страни - контролиращия и контролирания няма как да функционира. Съществуването на Арбитражните комисии в този им вид и ограничени правомощия става ненужен разход на време и средства и е по-добре изобщо да бъдат закрити. Поне, докато се намери по-ефективен способ и работещ механизъм за извънсъдебно решаване на спорове.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Виктория Чобанова · преди 1 години
    Съвсем правилен коментар. Изключително редки и досега бяха случаите, в които арбитражната комисия отхвърля санкции. Членовете на РЗОК, макар че са трима, по правило гласуват ЗА потвърждаване на санкцията, независимо от аргументи и обсъждания (дори когато такива има). Арбитражът не работеше и досега, няма да работи и занапред. Арбитражните комисии са сложени в закона и в НРД само за да се каже, че има възможност за арбитраж, но не и да работят. Правилата за извършване на арбитраж не позволяват обективна оценка на извършения контрол и вписаните констатации. Така че закриването им може би е по-добрият вариант
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up