Вторник, Август 11, 2020

TELKНа 6 април 2017 година, МЗ е публикувало на Портала за обществени консултации проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на „нова” наредба за Медицинската експертиза.
Проектът на постановление на Министерския съвет се състои от един член, който гласи:
„Приема Наредба за медицинската експертиза”. Има и една заключителна разпоредба, която гласи: „Отменя Наредба за медицинската експертиза”.

Текстовете на приеманата и отменяната наредби са абсолютно идентични.
Срокът за обществено обсъждане е изтекъл на 5 май 2017.
В доклада на министъра на здравеопазването четем, че Причините, които налагат приемането на нова наредба за медицинската експертиза са свързани със съдебното оспорване на действащата наредба, при което съдът установи нарушение на административно-производствените правила при изработване на наредбата, а именно – не са обявени мотиви на електронната страница на Министерство на здравеопазването при публикуване на проекта на наредба през 2009 г.
Към датата на публикуване на новата наредба - 6 април, старата е в сила. Има образувано производство пред ВАС, но то е висящо. В МЗ очевидно са знаели какво ще е решението на съда, за това са се подготвили, когато това решение излезе и съдът отмени действащата наредба, Министерският съвет светкавично да публикува същата наредба в Държавен вестник. Старата наредба е в сила и на 6 май, когато изтича срока за обществено обсъждане. На 19 май ВАС обнародва в Държавен вестник решението си. Съдът обаче, не отменя цялата наредба, както очакват от МЗ, а само няколко текста, касаещи срока на трайната неработоспособност и начина на определяне на процента при множествена увреда.
Според Закона за нормативнте актове, отмяна на стария акт и заменянето му с нов се прави, когато има многобройни и съществени изменения. В случая, обаче измененията не са нито многобройни, нито съществени, а засягат няколко текста. Приемането на „новата” наредба в този и вид би било в нарушение на закона.
Коректният, от правна гледна точка начин, да се излезе от ситуацията е Министерският съвет да приеме отново проект за изменение на действащата наредба и да го постави за обществено обсъждане. Това ще му даде възможност да предприеме промени в методиката за оценка и други необходими за реформиране на медицинската експертиза промени.
За нова процедура, обаче няма достатъчно време. В момента освидетелстването на лица с трайна нереаботоспосбност е изцяло блокирано и с всеки следващ ден се засягат по недопустим начин правата на българските граждани. За много от тях, независимо дали се освидетелстват за първи път или им се налага преосвидетелстване, липсата на решение на ТЕЛК може да ги остави, както без никакви доходи, така и без здравни осигуровки, лишавайки ги от достъп до безплатна медицинска помощ.
Днес заседава съвета за тристранно сътрудничество. Разглеждането на наредбата от работодатели и синдикати е друго формално изискване за приемане на нормативния акт. Процедурата не изисква одобрението им.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up