Сряда, Юли 08, 2020

g.lyubchevaВсеки има право на избор, включително и да не дава пръстов отпечатък. Това е записано и в становището на Комисията за защита на личните данни, изразено във връзка с искане с вх. № П-1425/26.02.2016г. от д-р Глинка Комитов – управител на Националната здравноосигурителна каса, по въпроси, касаещи създаването и използването на Уникален идентификационен номер на здравноосигурените лица.

„В случай на отказ на ЗОЛ да се автентификира чрез код, генериран въз основата на сканиране на произволно избрани точки от пръст на негова ръка, при ползване на медицинска помощ чрез системата на задължителното здравно осигуряване или при получаване на ЛП, МИ и ДХ за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, ИМП, респ. магистър-фармацевта, вписва ръчно в регистрационната система ЕГН/ЛНЧ или Специален номер от регистъра на Националната агенция по приходите, както и номера на българския му личен документ (БЛД) и му оказва медицинска помощ, респ. му предоставя ЛП, МИ и ДХ за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК.“

 

Цялото становище можете да прочете тук - https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1829

 

Освен всичко НЗОК се погрижи да даде и инструкции на болниците, какво следва да направят те при отказ на пациента да даде своя пръстов отпечатък при хоспитализация. А именно:
1. когато отказа е направен в работно време – изпълнителят на БМП следва веднага да уведоми съответното РЗОК. След, което служители от създадените специално екипи за подпомагане на дейността по електронна автентификация на пациента към РЗОК, се свързват в рамките на 1 час с пациента, отказал да даде пръстов отпечатък, като му разясняват необходимостта от това. В случай на нов отказ – БМП по регистрират в информационната система и РЗОК извършва проверка на дали лицето обективно е хоспитализирано и се намира в лечебното заведение.
2. когато отказа е направен в извънработно време, в почивен или празничен ден – БМП отново уведомява съответната РЗОК по електронната поща и регистрира лицето в информационната система. РЗОК извършва съответната проверка в болничното заведение в първия работен ден.

 

За наша радост от НЗОК са съобразили и в инструкцията си са включили указания, когато пациента отказва да извърши електронна автентификация при дехоспитализация (напускане на ЛЗБП). Процедурата, която е уредена при такава ситуация е следната: 

  • - изпълнителят на БМП регистрира ЗОЛ в информационната система по чл.94 от НРД за МД за 2015г;

- ако пациентът е хоспитализиран с изключение „отказ“ (отказал е да бъде хоспитализиран като даде своя пръстов отпечатък), дехоспитализацията се удостоверява и с неговия подпис в документ „История на заболяването“; 

- в случай, че пациентът е хоспитализиран с електронна автентификация, РЗОК извършва проверка, в рамките на която се провежда анкета с пациента по реда на друга инструкция от 23.06.2016г за условията и реда за осъществяване на контрол по чл.72, ал.2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване;   

 

Остава само да разберем колко ефективни ще бъдат тези инструкции и колко своевременно ще бъде приемането на пациентите, отказали да дадат своя пръстов отпечатък. 

 

Коментар на Галина Любчева - юрист в ЦЗПЗ

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up