Сряда, Юли 08, 2020

НЗОК отказва да признае новите нива на компетентност на клиники и отделения на болниците, ако разрешенията за това са издадени nhifслед 01.01.2016 година. Така, въпреки, че към момента на сключване на договор болницата има законно издадено разрешение, не може да сключи договор по клиничните пътеки, за които има изискване за по-високо ниво.
Отказът си, НЗОК мотивира устно с текста на § 14. от ЗБНЗОК, според който

„ЛЗ, които след 31 декември 2015 г. са получили за първи път разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и лечебните заведения, в чието разрешение за дейност са включени нови дейности след 31 декември 2015 г., не могат да сключват през 2016 г. договори или допълнителни споразумения с НЗОК за съответните дейности.“
Според НЗОК повишаването на нивата на компетентност представлява „нова дейност“ , въпреки, че дейността фактически и юридически не се променя.
Болниците не получават писмен отказ, който може да бъде обжалван пред съда, а устно уведомление да променят заявлението си.
Така например, ако една болница е имала II ниво на компетентност по хирургия и след като е назначила още няколко лекари и оборудвала още една операционна е получила III ниво, тя няма да може да сключи договор с НЗОК за III,  а само за II каквото е имала преди промяната. Според НЗОК договор за III ниво може да бъде сключен не по-рано от април 2017 година. Като се има предвид, че законният срок за издаване на разрешение от МЗ е 3 месеца и че увеличения персонал за III ниво трябва да е назначен преди това, излиза, че в най-добрия случай една болница ще може да работи на по-високо ниво най-малкото 15-16 месеца, след като фактически е повишила нивото си.
Ситуацията става комична, ако логиката на НЗОК се приложи в обратния случай, когато една болница е намалила нивото на компетентност на отделението си, например от III на II. В този случай тя би трябвало да работи по пътеките за III ниво, въпреки, че не отговаря на изискванията за него.
Кому е нужно всичко това? Защо се създават изкуствени пречки пред динамиката и развитието на лечебните заведения? Защо изкуствено се ограничава конкуренцията и избора на пациентите? Въпроси, на които администрацията не може да отговори или не иска, защото отговорът няма да се хареса на самата нея.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up