Понеделник, Октомври 26, 2020
КЗК постави под съмнение така наречените национални референтни лаборатории

Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение, в което изразява несъгласие с изменението в Закона за здравето, с което медико-диагностичните лаборатории, разкрити към публични органи, като тази в Националния център по заразни и паразитни болести, се определят ex lege, като национални и референтни. В решението се казва:
„При извършването на стопанска дейност от част/структурно звено на публичен орган е възможно да възникне колизия между властническите правомощия на съответния орган и стопанската дейност, осъществявана от него.

Такава колизия би могла да възникне когато националните центрове за обществено здраве едновременно извършват лабораторни изследвания на пазарен принцип, извън изследванията, необходими за формирането и осъществяването на държавната политика в здравеопазване, и в същото време осъществяват методическите и контролните функции на тези центрове по отношение на дейността на останалите лаборатории в страната, като например по чл. 23а, ал. 2, т. 3. - „провеждат национален външен лабораторен контрол“ и т. 7. „организират сравнителни изпитвания между лабораториите в системата на здравеопазването“ от проекта на ЗИД на ЗЗ.
Комисията за защита на конкуренцията счита, че приложимата нормативна уредба е необходимо да съдържа ясни правила за разграничаването на двете функции на националните лаборатории – методическата и контролната им дейност от една страна, и стопанската дейност в конкуренция с останалите лаборатории в страната, от друга страна. Ето защо КЗК предлага в Закона за здравето да бъдат включени разпоредби, които уреждат принципно това разграничение между функциите на националните референтни лаборатории в структурата на националните центрове за обществено здраве.“

Как точно от КЗК си представят, че една лаборатория може да се разграничи от себе си не е ясно. Това не може да стане нито като се разделят лаборантите, нито като се обособи работно време – например до обяд конкуренти на пазара, а след обяд контрол над същия пазар.
Комисията препоръчва също така да бъдат обсъдени и съображенията на медико-диагностичните лаборатории относно приложимостта на стандарта БДС ЕN ISO/IEC 17025 при определянето на лабораториите в състава на националните центрове за обществено здраве като референтни.
Тук КЗК също се е изказала доста пестеливо. Според международен стандарт БДС ЕN ISO/IEC 13528, една лаборатория, била тя и референтна, не може да бъде организатор на междулабораторен контрол, какъвто е случаят с НЦЗПБ. Международните стандарти за качество на лабораторните изследвания изключват възможността референтна лаборатория да се определя със заповед или по силата на закон, защото нито заповед на министъра, нито закона гарантират че определената лаборатория работи качествено и дава винаги верни резултати.

Абонамент за седмичния ни бюлетин!
captcha 
Трябва ли да се променят мерките срещу коронавируса?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up