Събота, Януари 23, 2021
Такси, такси, такси. Скандално!

Министерството на здравеопазването публикува на Интернет страницата си проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето. С него се въвеждат нови такси, а голяма част от съществуващите се увеличават.
Увеличава се таксата за издаване на разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната.

Въвежда се такса за издаване на удостоверение освен за минерална и за изворна вода. Въвеждат се такси за издаване на становище за шум и становище за съответствие на храни за кърмачета. При извършване на официален контрол или по сигнали и жалби на граждани РЗИ ще събира такса от 15 лв. за служител, на час.
Освен за издаване на сертификат за минерална и трапезна вода, вече ще се събира такса и „За издаване на заповед за признаване на натурална минерална вода или изворна вода“ в страната и в чужбина.
Всички промени можете да видите и сами на сайта на здравното министерство.
Скандалното в случая не са само таксите, а и липсата на обосновка за въвеждането им.
Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност постановява, че таксите трябва да съответстват на допълнително направените разходи от администрацията, извън присъщата ѝ обичайна дейност. Така например, ако за издаването на едно становище са нужни два листа хартия и един грам тонер, то цената на тази такса трябва да е равна на сумата от разходите за хартия, тонер.
Нима не е присъща работа на администрацията да издава заповеди, че трябва да се плаща и за това? Нима не е присъща работа на администрацията извършването на проверка, че трябва проверявания са заплаща хонорар на час на контрольорите? Че те така, ако искат, могат да фалират фирмата, като и ходят на проверка по няколко пъти в месеца с по няколко служители.
Вносителят посочва в мотивите си, че основната причина за повишаването на таксите и въвеждането на нови е, че са отпаднали част от таксите, свързани с контрола по храните, които вече се събират от друга агенция. Освен това: „При установявания през годините проблем свързан с хроничното недофинансиране на дейностите по опазване здравето на населението, провеждането на проучвания за рисковите фактори и изпълнението на мониторинговите програми, които са изцяло от компетентността на Министерство на здравеопазването, беше идентифициран и проблема свързан с ясното и точно идентифициране, мотивиране и доказване на необходимостта от осигуряване на целеви и допълнителни средства за провеждането на основните дейности.“
С други думи не допълнителните разходи за административната услуга, а хроничното недофинансиране на дейностите от бюджета е в основата на исканото увеличение на таксите.
Това е в пряко нарушение на закона. Това вече не е такса, а на практика нов данък, с който се облагат икономически активните лица. Само, че в Конституцията пише, че данъци, могат да се въвеждат само със закон, а не с Постановление.

Накрая най-скандалния от всички текстове на новата наредба. Националният център по заразни и паразитни болести, който меко казано се изложи много в борбата с КОВИД, вече ще събира такса от 130 лева за изследване, чрез полимеразна верижна реакция (PCR) за доказване на COVID-19.
За същото нещо, НЗОК заплаща на клиничните лаборатории в страната 60 лева и по думите на Управителя ѝ, професор Салчев, това една разумна цена.
Само преди месец беше подписан анекс към Националния рамков договор. Тогава здравният министър - проф. Костадин Ангелов заяви, че се предвижда „увеличение на цените на всички клинични пътеки с 20 лв., с които 20 лв. се покриват тестовете, които евентуално ще се правят на пациенти, съмнителни за коронавирусна инфекция.“
И така да обобщим. НЗОК плаща на болниците по 20 лева за PSR тест.
НЗОК плаща на лабораториите по 60 лева за PSR тест, ако е назначен от епидемиолог на РЗИ.
Пациентите ще плащат по 130 лева на Националния център по заразни и паразитни болести за PSR тест.
Защо за НЗОК тестът струва 20 лева, а за пациентът 130 лева?
Ако тестовете реално струват 20 лева, каквато е цената за болниците, защо Правителството определя с Постановление цена от 130 лева за пациентите в държавния Национален център за заразни и паразитни болести?
Няма да е от любов към пациентите, нали? По-скоро ще е от любов към Кантарджиев и служителите му.
Не, не става дума за любов. Администрацията се създава, за да обслужва гражданите. Нашата администрация обслужва себе си, за сметка и във вреда на гражданите.

Абонамент за седмичния ни бюлетин!
captcha 
Как се справи Правителството с кризата с Ковид до сега?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Пациент · преди 4 месеца
    Разминаването е тотално което само по себе си е видно че у нас има двоен стандарт като се почне от това колко плаща НЗОК за преглед изследвания кл.пътеки и това ако си ги заплатиш разминаването стига до 20пъти разлика което означава че самото здравно осигуряване е ненужно по добре да си заделяш пари на своя сметка и като ти потрябват си теглиш оттам а да внасяш и то големи суми за здр.осигуряване и после да доплащаш за избор на екип консумативи долекуване изследвания
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up