Петък, Септември 20, 2019

Изпратихме запитване до НЗОК за контрола на лечебните заведения за болнична помощ за изминалата и за настоящата година.
От здравната каса ни предоставиха информацията както следва :

nzok2 51212 810x0 2

Брой на проверените ЛЗ за болнична помощ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. - 367

Брой на проверените ЛЗ за болнична помощ за периода от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. - 353

Брой на установените нарушения за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. - 5 533

Брой на установените нарушения за периода от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. - 1 796

Естество на установените нарушения за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
- нарушения свързани с предоставяне на недостатъчна по вид и обем медицинска помощ,
- нарушения свързани с неоснователно заплащане от ЗОЛ потребителска такса по ял.37 от ЗЗО;
- нарушения свързани със заплащане/доплащане на скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение;
- нарушения свързани със заплащане или доплащане на медицинска дейност
- нарушения свързани със закупуване от ЗОЛ на медицински консумативи, за които в КП не е изрично упоменато, че не се заплащат от НЗОК;
- Нарушаване на изискването за непрекъснатост на болничната помощ
- нарушения свързани с изискванията за работа с медицинска документация.

Естество на установените нарушения за периода от 01.01.2019г. до 31.05.2019г.
- нарушения свързани със заплащане или доплащане на медицинска дейност ;
- нарушения свързани със заплащане или доплащане на медицински изделия ;
- нарушения, свързани с неизпълнен диагностично лечебен алгоритъм, индикациите за хоспитализация и критериите за дехоспитализация;
- нарушения свързани с изискванията за работа с медицинска документация

Видове санкции наложени за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
- за неспазени индикации за хоспитализация по КП ; неизпълнени критерии за дехоспитализадия по КП;
- санкции за неспазен диагностично-лечебен алгоритъм на КП;
- за неосигуряване на пациентите непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както и координация между специалистите, които ги осъществяват;
- санкции за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ
- санкции за провеждано лечение на болни с установени онкологични заболявания при липса на заключение от клинична онкологична комисия;
- санкции за нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, определени от НРД
- санкции за неоснователно заплащане на потребителска такса от ЗОЛ със заболяване, посочено в Приложение номер 12 към НРД
- санкции за плащане или доплащане от осигурено лице за дейност, заплатена от НЗОК по време на хоспитализацията му по клинична пътека ;
- санкции за издадена от ЛЗ епикриза при дехоспитализация на пациент с предписание на пациента за предварително извършване на конкретни изследвания, необходими за назначеният в епикризата втори контролен преглед , неоснователно заплатена сума в повече за вложено медицинско изделие при лечението на ЗОЛ

Видове санкции наложени за периода от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г.
- санкции за нарушения на условията и реда на оказване на болнична медицинкса помощ, изразяваща се в неспазване на индикациите за хоспитализация съгласно диагностично-лечебния алгоритъм на КП.
- санкции за нарушения свързани с неправомерно изискана от ЛЗ потребителска такса
- санкции за нарушения свързани с неизпълнен диагностично-лечебен алгоритъм.
- санкции за нарушения, свързани с дехоспитализацията на пациентите.
- санции за нарушения с документацията и документооборота на ЛЗ за болнична помощ.

Най-често установени нарушения за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
- не се спазват най-вече индикациите за хоспитализация, като се нарушава основния принцип на болничен прием, а именно, че пациентите би следвало да се хоспитализират в случаите при които лечебната цел не е достигната в извънболничната помощ. Липсват доказателства , че пациентите са лекувани в извънболничата помощ.
- наблюдава се и дехоспитализация на пациенти, при които лечебният процес не е довел до по-трайни положителни резултати в условията на минималния болничен престой или не са покрити изискванията на критериите за дехоспитализация;
- хоспитализация на пациенти с прекъснати здравноосигурителни права
- отчитане на дейност на едно и също ЗОЛ по терапевтична КП , в хода на лечението по която се индикира оперативно лечение.
-неосигуряване на пациентите на непрекъснатост на болнична помощ и грижите, както и координацията между специалистите, които ги осъществяват ;
- неспазване на изискванията за завършена КП( неизвършване на посочения в нея определен брой диагностични и/или терапевти1ни процедури)
- нарушаване на установените изисквания за работа с медицинска или финансова документация.
-нарушение свързани с документиране хода на хоспитализацията.
-неизготвяне на протокол за ултрозвуково лечение, както и непопълнени реквизити в епикризите
-неправомерно вззета потребителска такса
повторни хоспитализации в рамките на 30 дни по същата/различни КП
- липса на пациенти по време на внезапен контрол в ЛЗ
- често установявано нарушение в изпълнение алгоритъма на КП е лпсата на ясно и точно медицнско заключение за липса на медицински писк от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране сътоянието на пациента при дехоспитализация.

Най-често установени нарушения за периода 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г.
- липса на обективно доказани индикации за хоспитализация на пациенти по клинични пътеки
- нелекувани придружаващи заболявания
-неизвършени задължителни излседвания и оценка на показатели, регламентирани в алгоритмите на МП ;
пропуски при попълване на болничната медицинска документация на пациентите, неотразяване на извършена дейност/процедури в История на заболяването
-неспазване на изискванията за завършена КП / неизвършване на посочения в нея опредеен брой диагностични и/или терапевти1ни процедури/
- неспазени критерии за дехоспитализации;
- заплащане или доплащане на медицинска дейност, която се заплаща изцяло от НЗОК по пакет болнична помощ.
- ивършване на медицински дейности от лекари , които не са включени в Приложение номер 1 към индивидуалния договор.

-общ размер на наложените санкции за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. - 1 278 450 лв

-общ размер на наложените санкции за периода 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. -  810 550

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. За повече информация, относно тарифите и рекламните формати, свържете се с нас на телефон: 0885 815 108. Ако сте станали свидетел на събитие, което смятате, че трябва да стане обществено достояние, изпратете ни новината на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  Дарения за някоя от нашите каузи, можете да направите от тук. Благодарим за подкрепата!


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up