Четвъртък, Октомври 01, 2020

bolnicaОще лечебни заведения ще могат да получават субсидия от здравното министерство по реда на познатата методика, като тази възможност е предвидена за определени дейности в тях,  ако се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони. Това предвижда проект за Наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране. Документът е публикуван за обществено обсъждане на електронната страница на ведомството. Сумата с която ще бъдат субсидирани нововключените лечебни заведения е в рамките на средствата, предвидени в бюджета на МЗ за съответната календарна година, а тези субсидии ще се отпускат на лечебни заведения по предложение на Националното сдружение на общините в България НСОРБ, се посочва в проекта. Заслужава да се отбележи фактът, че е предвиден съкратен срок за обществено обсъждане на нормативния акт - той е 14-дневен и приключва на 4 април.

Очаквано, в новата наредба са заложени засилени мерки за контрол. Регулярният ще се осъществява на всеки 3 месеца от РЗИ, но в рамките на контролния механизъм министърът на здравеопазването ще може да възлага допълнителни проверки на агенция „Медицински надзор“ с участието отново на РЗИ, компетентни служители на МЗ и екпертните съвети към ведомството, предвижда новата наредба. При установяване на повече от едно нарушение обаче субсидирането ще може да бъде преустановено, е записано в нея.

През 2018 г. по реда на методиката за субсидиране на лечебни заведения са били сключени договори с 64 лечебни заведения, отчитат от МЗ. Очакванията на ведомството са този брой нарасне поради предвидената възможост НСОРБ да определя и допълнителен списък от болници в тези специфични региони, когато тяхната труднодостъпност и/или отдалеченост е временно обусловена, се казва в проекта без повече пояснения относно понятието „временна обусловеност“. Уточнява се обаче, че броят на тези лечебни заведения не може да надвишава 10% на сто от общия брой на лечебните заведения в основния списък.

„Очакванията на министерството се основават и на факта, че за дейностите на тези болници за 2019 г. е предвиден допълнителен финансов ресурс“, е посочено в мотивите към наредбата.

Документът предвижда освен това субсидирането да се извършва индивидуално по отношение на всяко лечебно заведение в съответствие със сключен между него и министъра на здравеопазването едногодишен договор на база извършена и отчетена дейност. Дейностите ще се субсидират или чрез общ финансов ресурс, или чрез финансиране на брой дейности и средна цена на една дейност, посочена в проекта. Нов момент е изискването да се подава заявление в МЗ от ръководителя на всяко лечебно заведение, което иска да сключи договор за субсидиране за конкретни дейности. В договорите за субсидиране се предвижда да бъде заложен и фиксиран период на изравняване и отчитане до 31 януари на годината, следваща годината на действие на договора.

Новата наредба дефинира критерии за определяне на общ финансов ресурс на лечебните заведения за болнична помощ, които оказват спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения и нехоспитализирани в същото лечебно заведение.

Така например се предвижда среден месечен разход за един лекар в лекарски екип - 1 500 лв. и среден месечен разход за един специалист по здравни грижи в екип от специалисти по здравни грижи - 900 лв. В зависимост от броя пациенти със спешно състояние, които не са били хоспитализирани, но са отчетени през предходната година, ще се прилагат различни коефициенти за допълнително заплащане на екипите.

В обсега на дейности, включени в наредбата попадат диагностиката и лечението в държавни и общински болница на пациенти с инфекциозни заболявания, в това число и за предотвратяване на епидемиологичен риск; на пациенти с неспецифични белодробни заболявания; за медицински дейности и специализирани грижи, предоставяни на определени лица по проекти и програми; за поддържане на медицински регистри, както и други дейности, определени от министъра на здравеопазването.

В държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве МЗ ще субсидира стационарната психиатрична помощ; лечението със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми; медицинската експертиза, осъществявана от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

Проектът разписва и финансовата рамка за стойността на лечението на определени категории пациенти. За стационарно лечение на туберкулозно болен заплащането на леглоден ще бъде 53 лв., на пациенти с ХИВ/ СПИН - 70 лв. на леглоден. За болни с хепатитна инфекция - вирусен хепатит С, хепатит В и/или Д ще са заплаща по 100 лв. на ден.

За лечение на психичноболни в специализирани центрове се предвижда МЗ да субсидира лечебното заведение събразно нивото на компетентност - в структура с III ниво на компетентност – 40 лв. на леглоден, във II ниво на компетентност – с 36 лв. на леглоден, и за I ниво на компетентност - с 30 лв на леглоден. Когато психиатричният център няма придобито ниво на компетентност, той ще получава заплащане в размер на 75% на сто от стойностите за I ниво на компетентност до момента на придобиване на ниво, но в срок не надвишаващ от 6 месеца.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up