Вторник, Юни 22, 2021
Последвайте ни
Кунчев трябва сериозно да се замисли

В рамките на две седмици, Главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев изготви два доклада за епидемичната обстановка в страната. Направените предложения за налагане на противоепидемични мерки, обаче не кореспондират с изложените в тях данни за епидемичната обстановка, което поражда съмнение в основателността на предприетите мерки, поне в един от двата случая. Вижте сами:

16.03.2021. Извадка от доклада на Главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев до министъра на здравеопазването:
„Регистрираната заболяемост за последния 14-дневен период е 510,38%000;
Предлагам да се въведат ограничителни мерки, насочени към недопускане струпване на населението в организирани колективи и работни колективи, обекти и места за обществено ползване, което да доведе до прекъсване механизма на предаване на заболяването, намаляване на новите случаи и спад в отчетената заболяемост. Ограничително-изолационните мерки следва да са насочени спрямо всички възрастови групи, поради „подмладяване“ на инфекцията и засягане на лица от всички възрасти, вкл. новородени. Предлагам мерките да се въведат за период от 10 дни, след което ще се извърши последващ анализ на епидемичната обстановка в страната.“

Дванадесет дни по-късно:
28.03. 2021 година. Извадка от доклад на Главния здравен държавен инспектор доц. Ангел Кунчев до министъра на здравеопазването:
„Регистрираната заболяемост за последния 14-дневен период е 717,72%000, която е най-високо отчетената от началото на пандемията в страната.
Предлагам поетапно разхлабване на някои от мерките, касаещи дейността на заведения за хранене на открито, дейността на детски ясли и градини, премахване ограниченията на различни практики и стажове във висшите училища, които не могат да бъдат провеждани в електронна среда, провеждане на културни и развлекателни мероприятия с капацитет неповече от 30%, дейност на игрални зали и казина – до 30% от капацитета им, дейност на балнеолечебни, медикал, уелнес и СПА центрове, фитнес центрове, спортни клубове, плувни басейни и комплекси – до 30% от капацитета им и при пълно спазване на всички разпоредени противоепидемични мерки за дистанция, дезинфекция, ползване на лични предпазни средства и др.“
Предложените разхлабващи мерки влизат в сила от 1 април.Справка от Ковид Портала на Министерския съвет:
16 март 2021. Броят на новозаразени с COVID-19 същия ден е 4637. Настанените за болнично лечение са 7269 души.
31 март 2021 Броят на новозаразени с COVID-19 същия ден е 5176. Настанените за болнично лечение са 9811 души.

Подобни извъртания на логиката на 180 градуса са укорими от етична гледна точка и показват липса на професионализъм, но има и нещо повече. Действията на властите по затваряне и отваряне на страната засягат съдбата на милиони български граждани.
Главният държавен здравен инспектор дълбоко греши, ако си въобразява, че може да пише каквото си иска в тези доклади. Последиците от неговите действия имат пряка връзка с разпространението на заразата и смъртността от нея, с икономиката на страната и доходите на хората.
Изопачаване на данните, необосновани и противоречиви заключения, може да станат основание за търсене не само на административна, но и на наказателна отговорност.
За разлика от приказките на Бойко Борисов, докладите на Кунчев са законово установени писмени документи и са решаващи за налагането или отмяната на ограничителни мерките.
Видно е, че действа по устно разпореждане. Дали, този, който му разпорежда обаче, ще го признае публично или в един наказателен процес?
Кунчев трябва сериозно да се замисли за тези неща.


АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН


 

Ваксинирахте ли се?

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up