Петък, Септември 24, 2021
Последвайте ни
Какво откри Медицински надзор в УМАБЛ „ Георги Странски“?

Със заповед от 9 юни 2020г.ръководството на УМБАЛ Георги Странски гр. Плевен въведе такса за издаване на протокол за лечение със скъпоструваща терапия, който се издава средно веднъж на шест месеца и всеки път пациентите трябваше да плащат по 24 лева.
След постъпило писмо от Министерство на здравеопазването и

Организацията на пациенти с ревматологични заболявания в България ИАМН започна проверка по случая. Протокол от проверката получихме по закона за достъп до обществена информация.
Междувременно ръководството на лечебното заведение издаде нова заповед, с която отмени първата и уточни, че въпросните такси за протоколи ще се заплащат от здравноНЕосигурени лица и такива с европейска здравна карта, която се ползва по спешност. Така създаде комична ситуация, като на практика обяви, че е възможно лица, без здравно осигурителни права да се явяват на комисии и да им се съставят протоколи за лечение със скъпоструващи лекарства срещу 24лв..
На 18юни ръководството на болницата издаде и уведомление до лекарските комисии, че на пациентите, на които им е събрана такса, тя трябва да им бъде върната и лекуващите лекари са длъжни да ги издирят до 30 юни и да ги поканят да се явят лично на касите на болниците, за да си получат парите, ако си пазят касовия бон.
ИАМН няма законово задължението да публикува резултатите от проверки, за които преди това е уведомила, че ще извърши извънредно или се самосезира, макар че логически следва по случаи с висок обществен интерес, за които в публичното пространство се разпространява информация, че започва проверка след това публично да бъдат обявени и резултатите. Максималния срок за извършване на проверка е 2 месеца.
Какво са проверили ИАМН в УМАБЛ „Георги Странски“
От протокола става ясно, че проверката е започнала на 17 юни 2020г., когато е изпратена заповед за проверка, тоест отмяната на първата заповед и издаването на втората се случва един ден след като проверката е започнала.
От предоставена справка става ясно, болницата е отчела 370 случая по АПр 38 за месец юни 2020. Броят на заплатените неправомерни такси от пациенти пък е 36, от които 6 са сторнирани и сумите са възстановени.
Прави впечатление, че според информацията изпратена от болницата до Медицински надзор броят пациенти преминали през АПр 38 е изключително неравномерно разпределен в двата периода, в които се изисква или не такса. Една от възможните причини за това е, че към момента на предоставяне на данните вече е било известно, че взетите такси ще се възстановяват и бройката да е редуцирана. Възможно е също съвсем случайно потокът от пациенти да е намалял именно тогава или таксата да е изисквана от някои, а не от всички пациенти преминали процедурата. Проверката на ИАМН нито разглежда този въпрос, нито му търси отговор. Фактите са, че за 9те дни, в които е валидна заповедта са платени 36 такси, средно по 4 на ден, а през останалото време от месеца, средно на ден по същата процедура са преминавали по 16 пациента или 4 пъти повече.


В хода на проверката, Агенция Медицински надзор са информирани и за уведомлението изпратено до лекарските комисии от директора на болница, в което се подчертава, че заповедта важи само за неосигурени пациенти или чужденци с европейски здравни карти и че платените такси следва да бъдат възстановени.
Констатациите от проверката на ИАМН са, че е издадена заповед, която след това е отменена и че са предприети ефективни действия сумите да бъдат възстановени. И с това проверката приключва. Приключва заедно със срока за възстановяване на сумите, а надзорът не се е осведомил колко от пациентите в действителност са компенсирани за неправомерно изисканите средства, макар че по закон има право да изисква всички финансови документи за заплатени от пациентите суми за оказана медицинска помощ.
Ефективността на предприетите действия е спорна, предвид че на пациентите ще им се наложи да се върнат в болница от някой край на областта и вероятно би им струвало повече отколкото, ако не отидат да им възстановят сумата и предвид, че това ще се случи в условия на пандемия и ще постави допълнително в риск, тази и без това рискова група,
ИАМН е приела без възражения и втората заповед, според която таксата важи за неосигурени пациенти, макар че тя категорично противоречи на Наредба 9 от 2019г. за пакета дейности гарантирани то бюджета на НЗОК, приложение 6 към чл.1, а именно:
„1. Обхват: 1.1. Амбулаторната процедура 38 включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.“
От ОПРЗБ в България пък потвърдиха, че към този момент от ИАМН не са ги уведомили за резултатите от извършената проверка, макар че законът ги задължава да информират всички заинтересовани лица в срок от 7 дни след приключване на проверката.
Какво са намерили Мединцински надзор в УМБАЛ „Георги Странски“ ? – Две незаконни заповеди, към които нямат препоръки и едно уведомление към тях.
Агенцията всъщност е избегнала и момента, в който трябва да впише в констативния протокол констатацията дали има или не нарушение на правилата, като е „констатирала“ отново част от фактическите обстоятелства. Повечето медийни публикации се по темата са по-подробни от протокола на контролния орган.
Действията на ИАМН. в този случай, поставят под съмнение компетенцията и, защото въпреки проверката, не е успял да установи, че Университетската държавна болница е нарушила Закона за здравното осигуряване, който в чл. 52 ясно е посочил, че лечебните заведения сключили договор с НЗОК са длъжни да оказват медицинска помощ без да изискват доплащане или заплащане. За нарушения на тези права на пациентите са предвидени санкции - „глоба в размер от 2000 до 4000 лв., съответно му се налага имуществена санкция в размер от 4000 до 8000 лв.“ ( чл. 105и от ЗЗО). Санкции за нарушаване на правата на пациентите са предвидени и в Закона за здравето Чл. 221.: (1) Лечебно заведение, което наруши права на пациент, регламентирани с този закон и с нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1500 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение - едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществената санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв.

Установяването на нарушеният става с актове на ИАМН, а наказателните постановления се издават на от директора на агенцията. В този случай обаче, проверяващите не са констатирали нарушение в протокола от проверката. Защо, е поредното защо, което ще остане без отговор и от което ще се родят много други въпроси, като например каква е необходимостта публично да се обявява, че започва проверка, която ще бъде извършена така?
Към кого и какво е посланието?
А) Към останалите държавни болници, че могат по всяко време да издадат незаконни заповеди и да въведат незаконни такси без никакви последствия?
Б) Към бъдещите лекари и медицински сестри, че в зависимост от случая, може и да им се размине, ако нарушават правата на пациентите
В) Към пациентите, които и без това са с ниско ниво на доверие към здравната система, че Гарван, гарваново око не вади, а само го плаши и всъщност държавата няма да защити пациента, дори когато има пълно основание за това?
Към когото и каквото и да е посланието, то не отива на 21век., нито на демокрацията, нито на цивилизацията. И изобщо не кореспондира с намерението на Министъра а върне доверието в здравната система, нито на въпросите му за милосърдие, по един друг казус, защото УМБАЛ „Георги Странски“ е държавна собственост, а Агенция медицински надзор е пряко подчинена на министерството и ако контролът, ще е такъв, по-добре официално да го няма.
Казусът, макар че не касае крупни суми, засяга една част от обществото , която в много от случаите е нетрудоспособна и във всички от случаите страдаща от тежки заболявания. За някои от тях въпросната такса не е само морално ощетяване, а реална финансова тежест и същите тези хора останаха ощетени от болница и незащитени от държавата.

 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up