Понеделник, Юни 21, 2021
Последвайте ни
Д-р Радислав Наков осъди МУ София

Д-р Радислав Наков осъди МУ-София заради това, че не спечели конкурса за асистент в Катедрата по гастроентерология, тъй като е с онкологично заболяване. Решението е на Софийския административен съд (САС) и подлежи на обжалване.Скандалът стана в края на 2019 г., когато известният лекар кандидаства за асистентското място, въпреки че се бореше с клетъчен лимфон.

Тогава той сподели, че няколко пъти е бил посъветван от членовете на изпитната комисия - проф. Борислав Владимиров, проф. Йордан Генов и доц. Пламен Пенчев, "да си гледа здравето". Освен това младият лекар каза, че още при разглеждането на документите са били направени коментари, че е дал фалшиво медицинско, на което пише, че е клинично здрав. В крайна сметка той не спечели конкурса, въпреки че тогава имаше 18 публикации с общ импакт фактор 39.463 и още 31 в реферирани списания, също така, бе носител на редица награди и бе част от Управителния съвет на Европейското обединение по гастроентерология (UEG) и директор на Европейското училище за млади гастроентеролози.

Две години по-късно резултатите от конкурса на МУ-София са обявени за нищожни, освен това висшето учебно заведение трябвада заплати всички разходи по делото на д-р Наков. В решението се казва, че не е спазено изискването за форма от страна на Академичния съвет, който не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент по конкурса. Освен това, в протокола не са описани обсъждания, мнения и други становища от членовете на съвета.

В конкурса са били допуснатисъществени нарушения на административно-производствените правила. Комисията, в която са били включени проф. Владимиров, проф. Генов и доц. Пенчев, е провеждала конкурсите през последните шест години, въпреки че приложимите норми на Закона за развитието на академичния състав (ЗРАСРБ) предвиждат, че за членове на комисията не могат да бъдат избирани лица, които са били в нея по предходните две последователни процедури за заемане на академична длъжност в едно и също професионално направление. Това важи са случаите, когато във висшето училище има достатъчно хабилитирани лица. В конкретния случай има и други.

Освен това е била нарушена анонимността на изпита. Единият от кандидатите бил поканен от комисията и останал около половин час насаме с членовете й. Поведението на членовете на комисията е създало впечатление за предварително определен за спечелил съответния кандидат.
САС е установил, че Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицинския университет-София предвиждат одобрение от Академичния съвет на решения на други органи в процедурите по заемане на академични длъжности противоречат на ЗРАСРБ. Това е така, понеже те са създадени въз основа на обявена за противоконституционна с Решение № 11/2010г. на Конституционния съд разпоредба на закона, поради което на основание чл.5, ал.1 АПК не следва да се прилагат, категоричен е съдииският състав.

Източник: Clinica.bg

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up