Петък, Октомври 22, 2021
Follow Us
Съдът задължи здравният министър да обяви договорите за маски и респиратори с Китай

Административният съд в София отмени мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и го задължи да се произнесе по искането на Антикорупционния фонд (АКФ) за предоставяне на двата договора, сключени с Китайската национална фармацевтична компания за доставка на маски и респиратори, на обща стойност от 4,6 млн. евро.  Съдът изрично подчертава значението на правото на достъп до информация като част от конституционно признатото право на свобода на словото,

фундаментален принцип за всяко демократично общество и едно от основните условия за напредък на обществото и за развитието на всеки човек.

Именно поради тази същност на правото на достъп до информация, съдът заключва, че информацията за управлението на обществените процеси следва да бъде достояние на всеки български гражданин, който иска да я получи.

В решението се чете: "Съдът споделя доводите на жалбоподателя (АКФ), както за характера на информацията, така и за наличието на законовите предпоставки по ЗДОИ. В условията на пандемия доверието на гражданите в институциите и адекватността на управленските решения и мерки е ключово за успеха на усилията за овладяване на пандемията от COVID-19. Общественият интерес изисква обществото да разполага с максимално детайлна информация по случая, което обезпечава прозрачността в изразходването на публични средства и отчетността на задължените субекти".

Решението е окончателно и не може да бъде обжалвано.

До момента обаче министърът на здравеопазването все още не е изпълнил влязлото в сила съдебно решение, посочват от Антикорупционния фонд.

"Приветстваме решението на Административния съд. Вярваме, че само пълна прозрачност за взиманите от властите решения в отговор на пандемията, може да запази доверието на гражданите в тях", пише Бойко Станкушев, директор на АКФ.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up