Петък, Септември 24, 2021
Последвайте ни
ВАС окончателно отмени текстове от методиката за определяне на ТЕЛК

Петчленният състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди отмяната на текстове от Методиката за определяне на процентите за трайно намалена работоспособност (ТЕЛК), съобщиха от ВАС. Решението по административно дело № 3481 от 2020 г. е окончателно.

 

Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на тричленния състав на ВАС от 31 януари 2020 г. за отмяна на т.ІІІ от Методиката за определяне на процентите за трайно намалената работоспособност. Тя засяга вида и степента на увреждането в проценти от приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.

Отменената разпоредба гласи: "Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение."

Петчленният състав на ВАС приема мотивите на тричленния състав, че в промените на наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Не са изпълнени изискванията да има причините за промените, за целите които се поставят; финансовите и други средства, за прилагането на новата уредба, както и очакваните резултати от прилагането, включително и финансовите, както и анализ на съответствие с правото на ЕС.

Обявената цел за постигане на обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза не може да се постигне с едностранчив и неаргументиран подход по отношение на некоректността на използваната досега математическа формула за изчисляване на степента на увреждането.

Не е представена и надлежна финансова обосновка на проекта за изменение. В докладите се твърди, че този проект няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Според магистратите, това изявление не е изпълнение на изискването да бъдат посочени финансовите средства, които ще са необходими за прилагане на акта.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up