Вторник, Април 13, 2021
Последвайте ни
Едно напред, едно назад

Последните няколко месеца някак си свикнахме с това Кирил Ананиев да променя и отменя заповедите си за коронавируса, понякога по два пъти на ден. Изглежда обаче, че управлението тип проба-грешка-проба, не се дължи само на неяснотите около пандемията, а е по-скоро стил.
Само 6 месеца след обнародването на Наредбата за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, министерството на здравеопазването се отказа от част от изискванията.

Това, че нито една болница не може да отговори на изискване за извършени аутопсии на 50% от починалите в болницата пациенти беше ясно за всички още при приемането на наредбата през ноември миналата година. Ясно беше също, че една голяма част от големите държавни болници няма да отговорят и на друго изискване за 70% използваемост на леглата. Не беше ясно само за служителите на МЗ, изготвили, съгласували и обнародвали изискванията. Ето какво четем в мотивите на промяната:
„Единият от индикаторите, стойността на който не може да бъде постигната от значителен брой стационарни структури, е използваемостта на леглата, която трябва да е не по-малка от 70% през последните 12 месеца преди подаване на заявлението от лечебното заведение за получаване на одобрение за извършване на обучение. Анализът на причините за това показва, че ниската използваемост на леглата в повечето структури не се дължи на малък обем дейност, а по-скоро на несъответстващо висок брой легла, който лечебните заведения поддържат. Причината за това е свързана с управленските решения в лечебните заведения, които се повлияват от правилата в договарянето с Националната здравноосигурителна каса и по-конкретно договарянето за дейност върху определен брой легла, съобразен с потребностите съгласно Националната здравна карта. В тази връзка лечебните заведения се стремят към договаряне върху по-голям брой легла, което им гарантира възможност за увеличаване на дейността и съответно по-големи приходи. Следователно използваемостта на леглата не се оказва обективен критерий за оценка на обема на осъществяваната дейност в структурата, която се оценява.“
Фундаментален извод, който показва, че в МЗ най-сетне разбраха, каква завършена глупост е и Националната здравна карта, чиято философия се основава именно на броя на леглата, като основен критерий за дейността на лечебните заведения.

„Вторият индикатор, който е недостижим за почти всички лечебни заведения, е броят на извършените аутопсии на починалите в лечебното заведение пациенти, като понастоящем изискването е те да бъдат не по-малко от 50% спрямо починалите в структурата. В Закона за здравето, в чл. 98, е определено, че на лицата, починали в лечебно 2 заведение, се извършва патологоанатомична аутопсия след уведомяване на родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра. По изрична молба на близките на починалия ръководителят на лечебното заведение може да издаде заповед за освобождаване от патологоанатомична аутопсия. Възползвайки се от тази законова възможност, по-голямата част от близките на починали в лечебните заведения лица настояват за освобождаване от аутопсия, което е обусловено от различни причини, включително и религиозни. В тези случаи ръководителите на лечебните заведения нямат причини да не уважат искането на близките, освен ако не са налице изрични медицински индикации за необходимостта да се извърши аутопсия, каквито се наблюдават сравнително рядко.“
Няма какво да се добави. Освен въпроса - това не го ли знаехте преди 6 месеца?
Добре е като се види грешка да се поправи, но още по-добре е да не се допускат очевидни грешки. За нас ще остане тайна, дали глупостта е била водеща или непремерен лобизъм, но резултатът е този, който е – резил.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    гост · преди 9 месеца
    целта е била да се прецакат частните болници, но са прецакани се оказали държавните, защото не могт да си запълнят леглата.
Кажете нещо тук...
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up