Петък, Декември 04, 2020
Омбудсманът препоръча да стартира реформата по отношение на хората с деменции

Според представения от омбудсманът Диана Ковачева доклад като Национален превантивен механизъм (НПМ) има редица нарушения на правата на човека както и на Конвенцията против изтезания в домовете за социални услуги за пълнолетни лица. НПМ препоръчва на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика

да приложат стратегически подход (напр. Национален план за превенция, ранна диагностика и грижа за хората с деменция), с който да стартира реформата по отношение на хората с деменции.
В доклада се подчертава, че :
„През 2019 г., омбудсманът като НПМ сезира главния прокурор след получени сигнали за нарушения на правата на лица, настанени в Дом за пълнолетни лица с деменция – с. Горско Косово, община Сухиндол с цел предотвратяване на унизително отношение и гарантиране на нормални условия за живот. НПМ смята, че пряко е нарушен чл. 16, ал. 1 на Конвенцията против изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. В следствие на извършваните в този дом проверки, омбудсманът като НПМ смята, че отношението към настанените там хора е не само лошо и унизително, но и че са нарушени техни основни човешки права:
1. Право на лично пространство – в спалните помещения има от 3 до 7 легла, с тясна пътека за минаване помежду им. Има стая без шкафове за лични вещи, поради ограничено пространство. 2. Възможност за поддържане на лична хигиена – за дом с капацитет 60 души има 1 душ и 2 тоалетни.
3. Право на свободно придвижване - коридорът на спалните помещения е отделен от административната част с врата, която беше заключена. Лицата, които се движат самостоятелно, излизат в двора рядко и само с придружител. Храненето е организирано на маси в коридора пред спалните помещения. Има столова, която е на долния етаж, но тя е без достъп за лица с увреждания и поради това не се използва от настанените в дома хора.
4. Право на контакт с близки – домът е разположен в с. Горско Косово, до което е затруднен достъпът с обществен транспорт. В постъпила до омбудсмана жалба е посочено, че на близките на един от починалите в дома не е давана информация по телефона (20.07.2019 г.) и медицинската сестра се държала грубо (04.08.2019 г.).
5. Право на качествени медицински грижи - в дома е осигурено 24-часово наблюдение от медицински служител, но то се осъществява неефективно. От определения 1 щат за лекар са назначени на по ½ щат невролог и лекар със специалност кожни болести. Назначен е 1 рехабилитатор на граждански договор. Въпреки това по време на проверката НПМ установи, че голяма част от хората са на легло, повечето са в кахексия и обездвижени. Имаше случай на скоро настанено лице с декубитални рани, които не са обработени в продължение на 4 дни поради отсъствие на медицинската сестра. Личният лекар не посещава настанените в дома хора и няма пряко наблюдение върху общото им здравословно състояние, а изписва рецепти по данни на медицинската сестра.
6. Право на грижа от специализиран персонал и социални дейности – за дом с капацитет от 60 лица има 2 щата за социални работници, което е крайно недостатъчно за полагане на качествена грижа. Няма щат за психолог или трудов терапевт, които да полагат грижи за лицата и да подпомагат адаптацията на хората към живот в дома. Няма определено помещение за трудова терапия или групови занимания, които да осмислят ежедневието. Настанените в дома не ползват никакви социални услуги в общността и на практика прекарват по-голямата част от времето в стаите си.
7. Право на сигурност - над леглата е имало алармени звънци, повечето от които към момента на проверката не работят. Това намалява гаранцията за сигурност на лицата и своевременната реакция на персонала.“
В тази връзка НПМ отбелязва, че срещу България има осъдително решение от Европейския съд по правата на човека за нарушаване на чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи - делото Станев срещу България (решение от 17.01.2012 г.). Макар да става въпрос за лице, настанено в дом за лица с психични разстройства, констатациите и изводите на съда са относими и към домовете за лица с деменции. Г-н Станев, който е бил поставен под ограничено запрещение поради психично заболяване, е настанен против волята си в резидентна социална институция в с. Пастра. При посещение в този дом, представители на Комитета по превенция на изтезанията към Съвета на Европа са счели, че условията там представляват нечовешко и унизително отнасяне към настанените лица, а именно – предоставяне на лоши санитарни и материално-битови условия и недостатъчно храна за продължителен период от време. Съдът посочва, че въпреки че българската държава е била наясно с лошите условия в този дом, не са били предприети действия за затварянето му. В решението се съобщава, че липсата на финансови средства не може да бъде оправдание за настаняване на лица в този дом.
В доклада е отбелязан и случая с публично изнесени данни за унизително и жестоко отношение към лица с деменции в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в гр. Пловдив предоставиха допълнителни аргументи за липсата на подготвени кадри, които да полагат адекватни грижи, както и за неефективно упражняван контрол.
Според НПМ е от изключителна важност държавните институции да подкрепят семейството и близките на застрашените от изоставяне хора. Необходимо е да се приемат ясни критерии и медицински стандарти преди постъпване в резидентна социална услуга за пълнолетни лица, както и въвеждане на изискване за актуализиране на здравното състояние на лицата преди настаняване. Превенцията на дементните заболявания чрез ранна диагностика и осигуряване на качествена грижа също би спомогнала за удължаване продължителността на живота на болните лица. НПМ препоръчва на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика да приложат стратегически подход (напр. Национален план за превенция, ранна диагностика и грижа за хората с деменция), с който да стартира реформата по отношение на хората с деменции.“
Таз годишният доклад на институцията се фокусира върху правата на човека в местата за задържане и лишаване от свобода - затвори, арести както социални домове центрове за настаняване от семеен тип за деца и лица, психиатрии, домове за възрастни с увреждания, психични разстройства и деменция, центрове за мигранти и бежанци.

Подкрепяте ли затварянето на страната(локдаун) заради Ковид?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up