Неделя, Август 09, 2020
ИАМН: Погазват и основни правила за защита на личните данни.

 

Във връзка с появили се коментари от страна на някои застрахователни дружества към контролната дейност на ИАМН предоставяме следната информация:
От началото на 2019 г. в ИАМН са получени общо 18 искания за проверки. От тях:
От ОЗОФ „Доверие“ - 16 искания;, от Метлайф Юръп Д.А.К. – България - 2 сигнала със съмнение за застрахователна измама, които са насочени към компетентните органи; От останалите 25 застрахователни дружества не са подавани искания за проверки или сигнали към ИАМН.
От агенцията съобщават, че въпросните сигнали съдържат лични данни на застрахованите лица, включително и такива касаещи здравния статус на пациенти, макар че те не са давали съгласието си техните лични данни да се предоставят на ИАМН.


„В цитираната разпоредба от GDPR е предвидена обща забрана да се обработват лични данни от категорията на тези, които засягат здравния статус, освен ако не са налице изчерпателно изброените в текста хипотези.“
ИАМН подчертава, че наред с това т.нар. сигнали съдържат изключително голям обем лични данни, което представлява пряко нарушение на принципа за „свеждане на данните до минимум“, заложен в чл. 5 буква „в“ от GDPR.
„От изложеното се налага извода, че практически в описаните случаи някои застрахователни дружества искат от една държавна институция да извърши проверка, целта на която е да се установят данни и факти, касаещи изпълнението на един частноправен договор между застрахователното дружество и застрахованото лице, т.е. застрахователното дружество без наличие на правно основание възлага на държавна институция да подпомогне разрешаването на един частноправен спор. По правило в тези случаи застрахователното дружество изразява недоволство, ако спорът не бъде решен в негова полза. Покрай всичко това се погазват и основни правила за защита на личните данни. Такъв подход едва ли би защитил тезата за борба срещу нерегламентирани плащания в някои лечебни заведения в страната. Всъщност в своята работа ИАМН ежедневно, последователно и целенасочено води тази борба по един законосъобразен начин. Като пример – през 2019 г. са извършени 44 проверки, касаещи нарушени икономически права на пациенти в 37 лечебни заведения, в резултат на което са установени 460 нарушения за които са съставени и връчени 20 акта за установяване на административни нарушения. Предстои връчването на още 406 акта за установяване на административни нарушения. ИАМН е изготвила план за тематични проверки на лечебни заведения в цялата страна по въпроси, свързани с икономическите права на пациентите, както и програма за превенция на този тип административни нарушения.“ – се казва още в позицията на ИАМН.

Цялато изявление на ИАМН може да прочетете тук

 

Одобрявате ли смяната на здравния министър?

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up