Вторник, Януари 19, 2021
Болните деца на България и тяхното министерство

 

В средата на ноември, Здравното министерство най-накрая обнародва измененията на наредба 2 от март тази година, с което трябваше да се разреши лечението на българи в чужбина да се заплаща от държавата и извън рамките на Европейския съюз. До сега съществуваше такова ограничение, което значително възпрепятстваше и болните възрастни и родителите на болните деца, най-вече заради факта, че Европейските болници избягват да приемат българи, за които ще плаща здравната ни каса, заради просрочените задължения от нейна страна.
В изменените текстове навсякъде е добавена думата „ чужбина“ на мястото на „Страни членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария и в страни, с които Република България има сключени договори за това;“, с което се предполага, че българите ще могат да се лекуват навсякъде по света като например САЩ, Турция, Израел, Русия и тн.
Да, да ама не.


На сайт на НЗОК, в края на отчета за извършени дейности по направление лечение в чужбина на деца и възрастни в периода 01.04 .19г. – 30. 09. 19г. стои следния текст:
„Във връзка с публикувана на официалната интернет страница на министерство на здравеопазването Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 27.03.2019г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, НЗОК е направила редица предложения:
1.Относно правото на заявителите да подават заявления за заплащане на трансплантация в държави извън държави – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария е предложено да бъде предвидена възможност НЗОК да одобрява заплащането на лечението по тези заявления…“
Точно тук се крие „Не“-то на иначе упорито повтаряното „Да“. В новия текст на наредбата продължава да съществува забраната Здравната каса да заплаща лечение извън Европейския съюз. ( чл. 6. 4, чл. 9.1, чл. 2 .1), тези текстове не са отменени, така че остава вариантът такова лечение да бъде провеждано само по изключение.
По време на Общественото обсъждане е внесено предложение от НЗОК, текстът на чл.2.1 (Заплащане за услуги по чл. 1, ал. 1 в държава извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария се допуска по изключение, когато е необходимо прилагането на метод или технология, която не се прилага в държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, ако е утвърдена от медицинската наука и практика в държавата и при прилагането й по отношение на пациентите се отчита резултат в полза на пациентите.) да бъде допълнен така, че заплащането на трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина, да бъде добавено като изключение в горния текст и с това да се даде възможност българите да пътуват за трансплантация по цял свят. Това предложение е отхвърлено с аргумента, че Министерство на здравеопазването в момента разработва проект за изменение на Закона за здравето, където тези текстове също присъстват.
С две думи, болните имат право на лечение в цял свят, но здравната каса няма право да го плати, освен по изключение, както си беше и до сега. Тепърва ще се преправя законът, а след това вероятно и наредбата отново.
Иначе в мотивите на министерството за промяна на наредбата се казва:
„Предлага се отпадане на ограничението трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки да се осъществява в държави-членки на ЕК, ЕИП или Конфедерация Швейцария, като се дава възможност такава да бъде одобрена и финансирана за извършване в най-подходящото за съответния пациент лечебно заведение в чужбина.“
Всичко е ясно на всички и на Здравното министерство и на Здравната каса, най-малкото зам. министърът на здравеопазването, г-жа Жени Начева е председател на Надзорния съвет на касата и именно тя, заедно с зам. мин. Бойко Пенков е работила по общественото обсъждане и респективно по отхвърляне на предложените от Здравната каса промени.
Не е предвидена и промяна относно лечение в чужбина, извън трансплантацията, което не е включено в обхвата на задължителното здравно осигуряване, за метод който не е приложим в България, когато същият се прилага в чужбина и е с доказана ефективност на лечението в световната медицинска практика, така че да се даде възможност пациентите да се лекуват в у нас, когато лечение се прилага например в частни болници. Според наредбата, ако метод Х се прилага в частна болница в у нас и в държавна болница в чужбина, НЗОК, може да заплати чуждото, но не и нашето, което най-малкото оскъпява и затруднява процеса.
По другите обещани облекчения има известен напредък. С новите текстове отпада задължението да се декларират дарителските сметки. Документите в голяма част ще се придвижват между лечебните заведения и здравната каса, което значително ще намали товара на родителите, които до сега играеха ролята на посредници между болниците и каса.
Финансовата документация от чуждите болници, също би трябвало да изисква директно от здравната каса, а не както беше до сега тя да бъде ангажимент на роднините.
До голяма степен обаче, една влачена с месеци наредба, която трябваше да реши сериозни проблеми с трансплантациите, като например белодробните, а и не само тях, си остава поизтупаната, стара, неуслужлива за болните наредба. Болните деца си остават на България със или без тяхното министерство. И както досега ще разчитат на хората, дарителските кампании и Бог.

Магдалена Василева

 

Ще се ваксинирате ли за Ковид?

 

 

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up