Вторник, Септември 29, 2020

Офисът на Световната здравна организация – България, със съдействието на МЗ и с подкрепата на онлайн платформата за социално значими заболявания Портал на пациента, организират отбелязването на първия Световен ден за безопасност на пациента. През изминалата година 194 държави се обединиха, за да определят 17 септември като Световен ден за безопасност на пациента. Основата тема е „Безопасност на пациентите: глобален здравен приоритет“, а девизът е: „ Да говорим за безопасността на пациента!“.Световният ден за безопасност на пациента ще помогне на пациентите да бъдат по-осведомени и ангажирани към собственото си здраве. Ще повиши информираността сред лидерите на мнение в здравеопазването, здравните работници и други ключови страни за необходимостта от формулиране на политики, създаване на работна култура и осигуряване на грижи, в които безопасността на пациентите е приоритет.

whoСветовната здравна организация изчислява

134 милиона
неблагоприятни събития се появяват всяка година поради опасни грижи в болници в страни с ниски и средни доходи, допринасящи за 2,6 милиона смъртни случая годишно

 15%
от болничните разходи могат да бъдат причислени към лечението на пациенти, които са били потърпевши от ниската безопасност на лечението в страните от ОИСР

4 от 10
пациенти са увредени в първичните и амбулаторните условия; до 80% от вредите могат да бъдат избегнати


Световната здравна организация посочва, че има няколко аспекта на правото на безопасност на лечението:
• Гаранция, че се практикува медицина, основана на доказателства
• Създаване на системи за мониторинг на качеството и безопасността
• Осигуряване на адекватна информация на пациента
• Създаване на адекватни процедури за търсене на отговорност при нарушаване на правото на безопасност
• Създаване на подходяща култура и среда, в която пациентите няма да се притесняват да споделят своите притеснения и да докладват за грешки
• Включване на пациентите и техните гледни точки в създаването на гайдлайни, закони и политики

Събитието ще се проведе от 10.00 ч.- 12.00 ч., в обновената аудитория на СБАЛАГ „Майчин дом“ с дискусия на тема : „Да говорим за безопасността на пациента!“.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up