Вторник, Януари 19, 2021

По време на парламентарния контрол днес, от БСП потърсиха коментара  на министъра на здравеопаването във връзка с писмо на здравните специалисти от МБАЛ "Св.Петка" - Видин и във връзка с продължаващите протести в здравното заведение.

От БСП искаха да стане ясно какви мерки е предприело и ще предприеме Министерството на здравеопазването за ефективното , ефикасно и икономическо управление на дружеството. 
Както и какъв е към момента фактическия размер и структура на разходите за персонала и какво е съотношението между основните работни заплати за лекар, специалист по здравни грижи и санитар в дружеството.

На което Ананиев отговори публично на сайта на здравното министерство :

"МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, в което държавата притежава 83,25% от капитала, а останалата част от капитала е разпределена между общините от региона. Същото се управлява от съвет на директорите, който се избира от общото събрание на акционерите. В тази връзка следва да се има предвид, че министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата като акционер в дружеството и съответно неговите задължения и права са с оглед на това му качество. Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, управленската отговорност е на съвета на директорите."

Министерството на здравеопазването е разработило проект на

Методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ,

който след обсъждане от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в „Здравеопазването“ предстои да влезе в сила.

От МЗ очакват, че с прилагането на методиката ще се постигне баланс между финансовите възможности на лечебните заведения и равнището на възнагражденията на медицинските специалисти, както и ще се постигне така търсената справедливост и прозрачност при определяне на индивидуалния размер на възнагражденията.

Ананиев информира още, че е приета  и предстои да бъде публикувана Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове.

Заради което се очаква повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти.

vidin

През първо тримесечие на 2019 г. от МБАЛ „ Св. Петка“- Видин са отчетени общо разходи за персонал в размер на 1 487 362 лв., в т. ч. 1 246 798 лв. за възнаграждения и 240 564 лв. за осигурителни вноски, съобщи още Ананиев.

От общите разходи за възнаграждения 97,3% са изплатени за заплати по трудови правоотношения и 2,7% за възнаграждения по договори за управление и контрол и по граждански договори.

Разпределението на трудовите възнаграждения по категории персонал е както следва:
33% за лекари,
41% за специалисти по здравни грижи,
15% за санитари и болногледачи 
11% за друг персонал.

Средно списъчният състав на лечебното заведение е 435 човека, от които 90 лекари, 197 медицински сестри, 93 санитари и болногледачи и 55 човека – друг персонал.


Към 31.03.2019 г. средно месечните възнаграждения по основни категории персонал са както следва:
1 458 лв. за лекари,
844 лв. за специалисти по здравни грижи и
673 лв. за санитари и болногледачи.

Съотношението между работните заплати за лекар, специалист по здравни грижи и санитар-болногледач, според отчетените данни за първо тримесечие на 2019 г. е
2,2 : 1,3 : 1.

"В заключение Ви уверявам, че се прави всичко възможно да бъдат гарантирани справедливи и прозрачни процедури при определяне на работните заплати на медицинските специалисти, но министърът на здравеопазването не може да определя едностранно размера на възнаграждения.", затвори отговора си Ананиев

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Потърпевщ · преди 1 години
    Защо не видите заплатите в Белоградчишката болница-минималната,иот кога не я изплащат докога,докога?
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Bobi · преди 1 години
    Я вземете фишовете на лекар, сестра и санитар и вижте колко пари чисто вземат, вместо само да говорите глупости за увеличение и ги сравнете с взетото от всеки един от тях преди месеца! Санитарите вземат 400 лв чиста заплата.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up