NSVOK top banner

Вход

Бивш заместник здравен министър е обвинен за нанесена вреда за над 12 млн.лв.

ЗортевСГП привлече заместник-министъра на здравеопазването М. З. като обвиняем за това, че в периода 30 декември 2010 г. – 18 май 2011 г. в гр. София е нарушил служебните си задължения като е издал разрешения на частното лечебно заведение „Вива Медика“ ООД – гр. Враца да извършва медицински дейности на територията на държавната болница „Христо Ботев“ АД – Враца, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

Как със закон се създава рекетьорска схема?

reketВ началото на годината, депутатите приеха нов закон за противодействие на корупцията и предотвратяване на конфликт на интереси. Преди няколко дни Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува образците на декларации, които в едномесечен срок трябва да бъдат подадени от лицата, заемащи „висши публични длъжности.”
В чл. 6 на закона изчерпателно са изброени лицата, заемащи висши публични длъжности, а сред тях в точка 46 са посочени: „управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет;”

Отговорността на лекаря за вреди

Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на medical errorмедицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл.

ВАС повторно отмени отказ на МЗ да разреши лечение в чужбина

Заместник министър може да бъде глобен за неизпълнение на задължителни указания на съда.
judge231Жалбата е подадена от пациент с тумор на главния мозък, който е поискал през 2015 година от МЗ да му бъде дадено разрешение за лечение в чужбина по метода стерорадиохирургия. МЗ дава отказ от лечение, като се мотивира, че освен с гама нож туморът може да се отстрани с открита операция в отделение по неврохирургия.

Падна и стандарта по кардиология

Върховният административен съд в състав съдии С. Йонкова – председател и Н. Джелепова, Т. Радкова отмени Наредба №2 от 25.01.2010г. за утвърждаване heart monitorна медицински стандарт по „Кардиология”. както и в другите случаи и тук съдът констатира, е са нарушени грубо всички правила за приемане на наредби. Министърът на здравеопазването не е посочил каква е целта на наредбата, какви резултати се очакват. Няма нито оценка на финансовите ресурси, нито оценка на въздействието върху лечебните заведения.

Подкатегории

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични сред... Прочети още ...

За правата на пациента

bgflag1Като пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...