Вторник, Май 26, 2020
адвокат Полина Савова

Полина Гроздева Савова - адвокат от Софийската адвокатска колегия, а именно: Гражданско право - вещно и облигационно: договорни отношения - изпълнение и неизпълнение на договорни отношения; непозволено увреждане; Семейно право - разводи, родителски права, осиновяване, поставяне под запрещение и др.; Наследствено право; Сделки с недвижими имоти - продажби, дарения; Трудово право; Административно и търговско право.

Свържете се с Полина Савова

Log in or Sign up