Информирано съгласие

 • Информирано съгласие

  Никой пациент не може да бъде лекуван против волята му, освен в някои изрично описани в Закона за здравето случаи - при психични и заразни заболявания, когато нелечението на пациента представлява опасност за други хора.

 • Пациентът не бива да се информира половин час преди операцията

  В германската преса се съобщава за съдебно дело, в което основният въпрос е свързан с информираното съгласие на пациента преди операционната интервенция. Тъй като и у нас се изисква съгласие на пациента за да бъдат извършени медицински дейности спрямо него, а съгласието трябва да бъде информирано – чл. 87, ал. 1 от Закона за здравето, поставеният въпрос важи и за България.

 • „Лекарска грешка“ ли е липсата на информирано съгласие?

  Законът забранява провеждане на лечение без информираното съгласие от пациента, освен в изключителни случаи, при непосредствена опасност за живота и невъзможност да се получи съгласие. 

 • Заплащане на лечението от здравнонеосигурени лица

  Законът за здравното осигуряване въвежда общото правило, че лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

 • Трябва ли съгласие на пациента за въвеждане на здравни данни в НЗИС?

  От началото на тази година Националната здравноинформационна система (НЗИС) събира здравните данни на всички граждани, на които е оказана медицинска помощ. Това е много полезна информация, както за пациентите, така и за лечебните заведения, и за формирането на здравни политики.

Нашият офис се намира тук:

АНКЕТА

Спазват ли се правата на пациентите в България?