Реимбурсиране

  • Механизмът за лекарствата на НЗОК е оспорен пред съда

    Българското представителство на германската фармацевтична компания „АбВи Германия ГмбХ & Ко. КГ“ е внесло във Върховният административен съд жалба срещу Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г., приет с решение № РД – НС – 04-3/12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК, обн. в ДВ, бр. 11/09.02.2021 г.

  • Лисата на инсулини е само върха на айсберга от проблеми

    В последните дни пациенти и фармацевти съобщават за липса на над десет вида инсулин – животоподдържащо лекарства за болни с диабет. Освен на инсулин, дефицит има и на други лекарства за лечение на захарната болест – общо 25 медикамента. Това е проблем за десетки, ако не и стотици хиляди болни.

Нашият офис се намира тук:

АНКЕТА

Спазват ли се правата на пациентите в България?